Ryczałty za noclegi kierowców – sądy zmieniają stanowisko

16.11.2016

Informujemy, że Sąd Rejonowy w Tychach wydał wyrok oddalający roszczenia kilku kierowców w sprawie wypłaty ryczałtów za noclegi w kabinie skierowanych przeciwko firmie EPO Trans w Tychach- członka OZPTD . Po półtora rocznym procesie roszczenia oddalono w całości i obciążono każdego z powodów kosztami procesu na rzecz pozwanego oraz budżetu państwa w wysokości 3.800zł/ osobę..Sprawę prowadziła Kancelaria Prawna „Jurisco ” posiadająca swoje oddziały w kilku miastach w kraju. Fundamentem takiego wyroku była właściwie prowadzona dokumentacja płacowo – finansowa oparta o zalecenia wydane przez OZPTD w  2008 roku. Mamy nadzieję , że wyrok ten będzie przestrogą dla próbujących wyłudzić nienależne świadczenia kierowców i oparciem dla innych pracodawców posiadających podobne problemy.

Dodatkowo informujemy ,że w miesiącu listopadzie br. zostało zapowiedziane rozpatrzenia sprawy ryczałtów przez Trybunał Konstytucyjny na wniosek jednej z organizacji przewoźników.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD