Senat jednoznacznie za ustawą o monitorowaniu przewozu drogowego.

22.02.2017

W dniu 20 lutego 2017 roku odbyło posiedzenie połączonych senackich komisji Gospodarki i Innowacyjności oraz Infrastruktury w celu rozpatrzenia uchwalonej przez Sejm RP ustawy o monitorowaniu przewozu drogowego, druk senacki nr 421. W posiedzeniu udział wzięli: Przewodniczący Związku Piotr Litwiński, Sekretarz ZG Tomasz Ziaja, Dyrektor Generalny Andrzej Bogdanowicz, przedstawiciele innych organizacji zrzeszających przewoźników drogowych oraz organizacji zrzeszających podmioty związane z produkcją i obrotem towarami wrażliwymi podlegającymi monitorowaniu zgodnie z ustawą.

Posiedzenie w Senacie dawało jeszcze możliwości wniesienia poprawek do tekstu ustawy w szczególności dotyczących zniesienia nadmiernych uciążliwości administracyjnych oraz wysokich sankcji ze niezawinione przez przewoźników lub kierowców uchybienia w stosowaniu przepisów ustawy. Niestety zgłaszane propozycje poprawek nie znalazły zrozumienia wśród senatorów i ustawa uzyskała pozytywną rekomendację do przyjęcia przez Senat.

Na posiedzeniu zapowiedziana została także nowelizacja przepisów ustawy w najbliższych miesiącach i powrót do koncepcji wyposażania pojazdów w urządzenia do monitorowania ich ruchu po drogach w czasie przewozu. Musimy jako środowisko być przygotowani do zdecydowanego protestu w tej sprawie w najbliższych miesiącach.

Transmisja: http://www.senat.gov.pl/transmisje/podreczne-archiwum-ostatnich-transmisji/

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD