Sojusz drogowy zaprzeczeniem fundamentów UE

09.02.2017

Sojusz paryski niszczy równowagę na rynku transportowym i jest zaprzeczeniem fundamentalnych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej - powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit.

Dnia 08 lutego 2017 r. odbyła się konferencja prasowa poświęcona sytuacji w branży międzynarodowego transportu drogowego i tworzonych przez państwa członkowskie UE barier administracyjnych, które zagrażają jednolitemu rynkowi transportowemu Wspólnoty.

Wiceministrowie infrastruktury i budownictwa Justyna Skrzydło i Jerzy Szmit przedstawili główne zagrożenia i wyzwania dla branży transportu drogowego, wynikające z trudnej sytuacji polskich przedsiębiorców, w związku z wprowadzeniem przez m.in. Niemcy, Francję i Austrię zmian w prawie.

Polska krytycznie ocenia tzw. sojusz drogowy zawarty w Paryżu 31 stycznia 2017 r. przez 9 państw europejskich. W ocenie MIB jest on zapowiedzią dążeń do pogłębiania różnic na rynku przewozów drogowych i usankcjonowania praktyk protekcjonistycznych na poziomie prawa unijnego, stosowanych dotychczas jedynie przez niektóre państwa członkowskie.

Jerzy Szmit przedstawił powody, dla których resort zdecydował się na przygotowanie przez międzynarodowych ekspertów raportu, który zostanie przedstawiony na konferencji w Brukseli z udziałem ekspertów „Liberalizacja czy protekcjonizm - szanse i zagrożenia dla międzynarodowego transportu drogowego”.

 

Źródło: http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797568-p_1.htm

 

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD