Spotkanie szkoleniowców OZPTD

30.01.2017

Dnia 13 stycznia 2017 r w Zielonej Górze, z inicjatywy Przewodniczącego OZPTD Pana Piotra Litwińskiego odbyło się spotkanie i narada podsumowująca współpracę OSK i  wykładowców z województwa lubuskiego z Ogólnopolskim Związkiem Pracodawców Transportu Drogowego w 2016 roku w zakresie szkolenia kierowców. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele zaproszonych ośrodków szkolenia, Przewodniczący Związku Piotr Litwiński, Zarząd Główny OZPTD, Przewodniczący Regionu Lubuskiego OZPTD oraz zaproszeni Goście.

W czasie narady omówiono działania szkoleniowe w zakończonym 2016 roku oraz wskazano na możliwości dalszego rozwoju współpracy w 2017 roku i następnych latach.

Przewodniczący Związku dokonał podsumowania bieżącej współpracy z ośrodkami i podziękował Zbigniewowi Ściborowi regionalnemu kierownikowi ds. szkolenia w regionie lubuskim oraz kierownikom ośrodków szkolenia za zaangażowanie i rzetelne wykonywanie swoich zadań. Wskazał na podstawowy fakt, że dobrze szkolony kierowca to większa gwarancja bezpieczeństwa na drodze i w transporcie.

Wiceprzewodniczący OZPTD Andrzej Nowrotek odpowiedzialny w Zarządzie za sprawy szkolenia kierowców omówił aspekty bieżącej współpracy z partnerskimi ośrodkami szkolenia kierowców w regionie lubuskim oraz zmiany prawne w organizacji i prowadzeniu szkoleń kierowców zawodowych.

Dyrektor Generalny przedstawił możliwości rozwoju współpracy oraz wskazał na trudne warunki prowadzenia akcji rekrutacyjnej na szkolenia kierowców zawodowych wynikające z agresywnej gry rynkowej prowadzonej przez konkurencję.

Narada zakończyła się wręczeniem przez Przewodniczącego OZPTD honorowych odznak OZPTD i okolicznościowych statuetek.

  • Złotą honorową odznakę OZPTD otrzymał - Zbigniew Ścibor
  • Srebrne honorowe odznaki OZPTD otrzymali:
    • Zenon Saja - Prywatna Szkoła Jazdy "ALF";
    • Michał Żelichowski - Zakład Szkoleniowo - Usługowy;
    • Stanisław Kieda - Ośrodek Szkolenia Kierowców "KS";
    • Marian Duch - Ośrodek Szkolenia Kierowców Marian Duch;

Wszyscy zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe statuetki OZPTD. Spotkanie zakończyła wspólna kolacja w czasie, której zebrani wymienili się doświadczeniami oraz dyskutowali o nurtujących sprawach.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD