Spotkanie u Minister Marii Wasiak

20.03.2015

W dniu 20 marca br. odbyło się spotkanie Komitetu Protestacyjnego z Minister Infrastruktury i Rozwoju Marią Wasiak. W spotkaniu OZPTD reprezentował Przewodniczący Związku Pan Piotr Litwiński. Spotkanie zgodnie z zaproszeniem miało na celu omówienie problemów środowiska przedsiębiorców transportu drogowego oraz ocenę możliwości ich rozwiązania. Należy zauważyć, że spotkanie to zwołane zostało w wyniku zapowiedzianej na najbliższy poniedziałek 23 marca br. ogólnopolskiej akcji protestacyjnej transportowców.

Na spotkaniu po raz kolejny była możliwość przedstawienia i zaakcentowania najważniejszych spraw jakie w ostatnim czasie w sposób szczególny utrudniają lub wręcz ograniczają wykonywanie transportu drogowego. Minister Maria Wasiak w toku dyskusji wskazała na obecne działania resortu w celu rozwiązania omawianych problemów. Nie można jednak przyjąć, że spotkanie to przyniesie przełam w realizacji naszych postulatów. Tempo prac resortu lub unikanie ważnych dla branży tematów są nie do przyjęcia, dlatego Komitet Protestacyjny postanowił kontynuować protest i potwierdził, że planowana na 23 marca br. akcja protestacyjna polegająca na blokowaniu niektórych przejść granicznych oraz niektórych miast będzie kontynuowana. Nie możemy pozwolić na takie lekceważenie branży transportu drogowego, które prowadzi do zniszczenia polskich przedsiębiorstw transportowych. Natomiast zapraszanie przedstawicieli z całej POLSKI na spotkanie z inicjatywy resortu bez przedstawienia jakichkolwiek rozwiązań usuwających bariery w funkcjonowaniu całej branży transportu drogowego można skwitować jedynym możliwym stwierdzeniem, arogancja i całkowity brak kompetencji, pokrywanych działaniami pozorowanymi dla możliwości raportowania Pani Premier że zrobiono wszystko. Takie działania nie są do zaakceptowania.

Apelujemy i zachęcamy wszystkich kolegów związkowców członków OZPTD do aktywnego przyłączenia się do protestu – czas rozmów się kończy musimy pokazać jedność i siłę w walce o polskie miejsca pracy w polskich przedsiębiorstwach transportowych.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD