Spotkanie w Regionie Dolnośląskim

08.04.2015
Spotkanie w Regionie Dolnośląskim

W dniu 01.04.2015 odbyło się comiesięczne spotkanie członków OZPTD Regionu Dolny Śląsk. W spotkaniu brał udział Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego OZPTD Andrzej Nowrotek, który przeprowadził szkolenie z zakresu zasad rozliczania płacy kierowców z zachowaniem zasad wynikających z ustawy MiLoG oraz przedstawił stanowisko Związku w sprawie ryczałtów dla kierowców. Przewodniczący Regionu Dolny Śląsk podziękował członkom związku za udział w proteście przewoźników w dniu 23.03.2015 który miał miejsce na granicy polsko - niemieckiej.

Przewodniczący regionu Dolny Śląsk Włodzimierz Balcerek oraz Wiceprzewodniczący OZPTD Andrzej Nowrotek poinformowali o wypowiedzeniu umowy oraz likwidacji Ośrodka Szkoleniowego w Pietrzykowicach. Informacja ta bardzo poruszyła członków Regionu, którzy wyrazili swoje niezadowolenie dotyczące likwidacji OS w Pietrzykowicach. W związku z wypowiedzeniem umowy na wynajem sali region na tą chwilę nie posiada miejsca na kontynuowanie comiesięcznych spotkań. Wraz z wszystkimi członkami musimy zastanowić się, jak i gdzie możemy kontynuować nasze spotkania.
Jednogłośnie stwierdziliśmy, że dotychczasowa forma spotkań jest dobra i bardzo potrzebna wszystkim członkom. Niestety koszty utrzymania sali szkoleniowej w Pietrzykowicach były zbyt wysokie,a wynajmujący nie zgodził na obniżenie czynszu miesięcznego lub na wynajęcie sali w pojedynczych dniach miesiąca.

Następne spotkanie zostało wyznaczone na dzień 07.05.2015 r, miejsce spotkania zostanie podane dla członków regionu w terminie późniejszym. Spotkanie zakończyło się złożeniem życzeń dla wszystkich członków OZPTD oraz całemu Zarządowi Regionów oraz Zarządowi Głównemu oraz Dyrekcji Związku zdrowych, spokojnych oraz wesołych Świąt Wielkiej Nocy.

Przewodniczący
Regionu Dolny Śląsk
Włodzimierz Balcerek

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD