Spotkanie z Ministrem Andrzejem Adamczykiem w sprawie szkolenia kierowców

25.03.2016

Dnia 22. marca 2016 r odbyło się spotkanie Przewodniczącego OZPTD Pana Piotra Litwińskiego z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa Panem Andrzejem Adamczykiem. W spotkaniu udział wzięli Podsekretarz stanu w MIiB Pan Jerzy Szmit oraz Przedstawiciele OZPTD, Wiceprzewodniczący Andrzej Olechnicki oraz Dyrektor Generalny Andrzej Bogdanowicz.

Spotkanie poświęcone było przywróceniu szkolenia w zawodzie kierowca mechanik w szkolnictwie zawodowym. Przedstawiciele OZPTD wskazali kierownictwu ministerstwa, że szczególnie ważne jest uzyskanie w ramach zajęć szkolnych prawa jazdy kategorii C i C+E oraz odbycie zajęć i egzaminu z kwalifikacji wstępnej. Tylko tak wyszkolony kierowca jest właściwie przygotowany do zatrudnienia i wykonywania zawodu w przedsiębiorstwach transportowych. 

Spotkanie odbyło się w bardzo miłej i konstruktywnej atmosferze. Pan Minister Andrzej Adamczyk przyjął zaproszenie na konferencję organizowaną przez OZPTD w dniu 22 kwietnia 2016 r w Poznaniu (szczegóły na naszej stronie localhost/ozptd_old). Konferencja w Poznaniu poświęcona będzie szeroko rozumianemu bezpieczeństwu w Transporcie drogowym na którą zapraszamy wszystkich członków i sympatyków OZPTD w szczególności z Regionów Sąsiadujących z Regionem Wielkopolskim. Obecność Pana Ministra, przedstawicieli Parlamentu oraz innych władz centralnych będzie okazją do wymiany poglądów i uzyskania bieżących informacji o pracach prowadzonych na rzecz poprawy sytuacji w transporcie drogowym.

Na spotkaniu podniesiona została także sprawa wznowienia prac legislacyjnych przepisów wdrażających w życie "Odznakę Wzorowy Kierowca". Pilne zakończenie tych prac mogłoby pozwolić wyróżnić pierwszych kierowców z okazji Międzynarodowego Dnia Kierowcy Zawodowego" jaki będzie obchodzony 13 maja 2016.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD