Spotkanie zespołu konsultacyjnego z WITD Katowice

24.03.2017

Na zaproszenie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Pani Anny Sokołowskiej Olesik odbyło się kolejne spotkanie zespołu konsultacyjno-doradczego przy Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego. Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego reprezentowany był przez Wiceprzewodniczącego Pana Andrzeja Nowrotka oraz kolegę Piotra Bartochę. Na spotkaniu omówiono następujące zagadnienia:

 1. Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz zasady kontroli i system nakładania kar na kierowców i przedsiębiorców transportu drogowego. WITD zaproponowało zorganizowanie w miesiącu kwietniu szkolenia w tym zakresie, dla przewoźników wykonujących tego typu przewozy. Zainteresowanych prosimy o przesłanie zgłoszeń do Biura OZPTD. biuro@ozptd.pl .
 2. Kontrole i weryfikacja spełniania przez przedsiębiorcę wymogu posiadania dobrej reputacji w świetle nowych uregulowań ustawowych:
 • kryteria i rejestracja wykroczeń, ocena przestrzegania przepisów szczególnie w zakresie czasu pracy, obsługa tachografu, poprawność prowadzenia dokumentacji przewozowej,
 • decyzje o cofnięciu licencji w kompetencji WITD i tryb odwoławczy;
 • rola organizacji zrzeszających przewoźników drogowych w procesie oceny dobrej reputacji.
 1. Weryfikacja uprawnień kierowców spoza UE zatrudnianych przez polskich przedsiębiorców:
  • wymiana praw jazdy (kod 95);
  • uzyskiwanie świadectw kierowcy.
 2. Kontrola przewoźników zagranicznych – wg oświadczenia WITD w województwie śląskim - około 80% skontrolowanych to pojazdy należące do przewoźników zagranicznych.

W ramach dyskusji została zgłoszona inicjatywa przeprowadzenia cyklu szkoleń dla przewoźników regionu przez inspektorów ITD na tematy wynikające z bieżących zmian prawa i jego stosowania przez przedsiębiorców i służby kontrolne.

Organizacja i sposób powiadamiania o terminach i tematyce szkoleń zostanie ustalona w trybie roboczym z organizacjami reprezentującymi środowisko.

W podsumowaniu spotkania zespołu konsultacyjno-doradczego zostało zgłoszone zapotrzebowanie na zorganizowanie czesko – polskiego spotkania organizacji przewoźników drogowych i służb kontrolujących transport.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD