Stanowisko GITD dotyczące kwalifikacji przypadków przekroczenia nacisku osi oraz kar nakładanych na przewoźników

05.11.2015

Dnia 30 października 2015r Główny Inspektor Transportu Drogowego skierował do Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego stanowisko, zgodnie z którym poleca odstępowanie od nakładania kar pieniężnych za przekroczenia nacisków na osie, w przypadku gdy spełnione są następujące przesłanki: 

  1. pojazd nie przekracza dopuszczalnej masy całkowitej; 
  2. stwierdzony podczas pomiaru nacisk przekracza wartości dopuszczalne dla danej drogi, ale nie przekracza 11, 5 t; 
  3. trasa przejazdu po drodze o niższych parametrach związana jest z rozładunkiem lub załadunkiem towaru podlegającego przewozowi międzynarodowemu; 
  4. nie istniała alternatywna droga o nacisku osi pojedynczej 11, 5 t prowadząca do miejsca rozładunku lub załadunku; 
  5. trasa przejazdu sprowadzała do minimum wykorzystanie niezmodernizowanego odcinka drugorzędnej sieci drogowej; 
  6. podmiot wykonujący przewóz posiada licencję wspólnotową lub inne uprawnienie do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego. 

Całe Pismo/stanowisko w tej sprawie w załączeniu do informacji. 

Jest to pierwszy krok do normalnego traktowania przewoźników drogowych jednak zdecydowanie za mały do normalnej sytuacji w wykonywaniu przewozów drogowych. Potrzebne jest pilne rozszerzenie przedmiotowego stanowiska na przewozy krajowe.

 

Załącznik do pobrania

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD