Świąteczne spotkanie OZPTD i OSPD Galicja

21.12.2018
Świąteczne spotkanie OZPTD i OSPD Galicja

Dnia 14 grudnia w Tęgoborzu odbyło się wspólne posiedzenie władz statutowych OZPTD. Członkowie Rady Przewodniczących Regionów, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Zarządu Głównego dokonali oceny i podsumowania działań Związku w 2018 roku. Jako szczególnie ważne w tym roku zebrani pozytywnie ocenili aktywność Zarządu Głównego w ramach działania Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz uzyskanie przez ZPP statusu organizacji reprezentatywnej, dające prawo udziału w pracach Rady Dialogu Społecznego. Biuro Związku rozpoczęło pracę w nowej siedzibie przy ul. Żelaznej w Warszawie, gdzie możemy podejmować przedstawicieli najwyższych władz oraz partnerów biznesowych krajowych i zagranicznych.

W 2018 roku udało się zakończyć starania o zmianę przepisów umożliwiających legalny przewóz drewna dłużycowego przyczepami samosterującymi oraz wprowadzono do podstawy programowej szkolenia w zawodzie kierowca-mechanik kurs przygotowujący absolwenta szkoły branżowej do uzyskania prawa jazdy kategorii C (…) pełna informacja w załączeniu. 

Po zakończeniu obrad już w nastroju zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia zebrani podzielili się opłatkiem i wspólnie z zespołem regionalnym z Tęgoborza śpiewali Kolendy. Wigilijne dania i koleżeńskie rozmowy wprawiły wszystkich w dobry nastrój i na trochę udało się zapomnieć o  problemach z jakimi musi mierzyć się branża w codziennej działalności.

Podsumowanie działań ZG OZPTD w 2018 roku

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD