Świąteczno-noworoczne spotkanie przewoźników regionu dolnośląskiego OZPTD w Sobótce.

28.12.2018
Świąteczno-noworoczne spotkanie przewoźników regionu dolnośląskiego OZPTD w Sobótce.

Region dolnośląski zorganizował spotkanie świąteczne przewoźników w Sobótce, na które zaproszono członków regionu oraz przedstawicieli zarządu OZPTD. Zgodnie z tradycją „Mikołaj” w imieniu władz Związku wręczył każdemu uczestnikowi prezent w postaci świeżej pary smakowitych jabłek z polskich sadów, które często są przewożone przez nasze pojazdy, kalendarze OZPTD oraz kosz pełen świątecznych słodyczy. Przewodniczący Regionu kol. Włodzimierz Balcerek przekazał na ręce Piotra Litwińskiego zegar ścienny jako dar regionu do nowej siedziby Związku w Warszawie.

Przedstawiciele władz Związku wręczyli zasłużonym członkom regionu złote i srebrne odznaki honorowe „Zasłużony dla OZPTD”.

Uczestnicy spotkania podzielili się tradycyjnym opłatkiem oraz złożyli życzenia świąteczno-noworoczne.

Członkowie Zarządu przekazali informacje o aktualnej sytuacji w branży transportowej oraz o podejmowanych działaniach na szczeblu administracji rządowej. Omówiono stale pogarszające się warunki działania polskich firm na rynku europejskim z uwzględnieniem ostatnio zawartych ustaleń na szczeblu ministrów transportu Unii Europejskiej (pracownicy delegowani).

Spotkanie zakończyło się wspólną kolacją wigilijną.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD