Szóste posiedzenie Zespołu problemowego ds. edukacji Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim

29.05.2017

W dniu 9 maja 2017 roku odbyło się szóste posiedzenie Zespołu problemowego ds. edukacji Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) w Województwie Małopolskim, które poprowadził Pan Tadeusz Dąbrowski, przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego. Na spotkaniu dyskutowany był problem kształcenia w zawodzie kierowca mechanik, kategorii „C” oraz „C+E”.

Pan Piotr Litwiński, Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego oraz Członek WRDS w Województwie Małopolskim z ramienia Pracodawców RP przedstawił Członkom Zespołu problem braku kształcenia kierowców mechaników, kategorii „C” i „C+E”. Poinformował, że obecnie szkoły zawodowe i technika w branży samochodowej nie kształcą w takim zawodzie. Dodał, że jego organizacja zabiega od dziesięciu lat w Ministerstwie Edukacji Narodowej o zmianę przepisów w tej sprawie. Podkreślił, że obecnie na polskim rynku pracy brakuje około 36 tysięcy kierowców wspomnianych kategorii. W firmach zatrudniani są kierowcy z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii
i Kazachstanu. Obecnie kierowców, kategorii „B” kształci się jedynie w 52 szkołach w skali całej Polski. Warto dodać, iż branża transportowa wytwarza około 7% polskiego PKB oraz zatrudnia około 2 milionów ludzi.

Członkowie Zespołu zgodzili się z diagnozą Pana Piotra Litwińskiego. Przygotowany został projekt stanowiska Zespołu problemowego ds. edukacji WRDS w Województwie Małopolskim w sprawie uruchomienia w szkołach zawodowych i technikach w branży samochodowej klas kształcących w zawodzie kierowca mechanik, kategorii „C” i „C+E”. Zostanie ono zaprezentowane Członkom Prezydium WRDS w Województwie Małopolskim na najbliższym posiedzeniu 17 maja 2017 roku. Po ich akceptacji zostanie skierowane na posiedzenie plenarne WRDS w Województwie Małopolskim, które planowane jest na połowę czerwca bieżącego roku.

Ponadto Pan Andrzej Mielczarek, Małopolski Związek Przedsiębiorców Lewiatan zgłosił problem konieczności ponownego zaakceptowania przez powiatowe rady rynku pracy oraz Wojewódzką Radę Rynku Pracy w Małopolsce wszystkich kierunków kształcenia w szkołach zawodowych i technicznych w Małopolsce w związku z wdrażaną reformą edukacji. Zgłosił postulat opiniowania kierunków kształcenia przez rady na zasadzie en bloc. Zapowiedział skonsultowanie tej sprawy z Przewodniczącym WRDS w Województwie Małopolskim, Panem Markiem Piwowarczykiem, który równocześnie jest Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Małopolsce.

Kolejne spotkanie Zespołu odbędzie się jeszcze przed wakacjami lub tuż po wakacjach - w zależności od potrzeby.

Opracował: Wojciech Wojtasiewicz, Departament Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

 

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD