W senacie o trudnych sprawach przewoźników drogowych.

22.02.2017

W dniu 20 lutego 2017 roku odbyło się z inicjatywy Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego posiedzenie Senackiej Komisji Infrastruktury. W posiedzeniu udział wzięli: Przewodniczący Związku Piotr Litwiński, Sekretarz ZG Tomasz Ziaja, Dyrektor Generalny Andrzej Bogdanowicz oraz przedstawiciele innych organizacji zrzeszających przewoźników drogowych. Głównym tematem specjalnego posiedzenia komisji było Porozumienie zawarte w Paryżu 3 stycznia 2017 r., przez „9 Państw UE” w celu przeciwdziałania rozwojowi i aktywnemu działaniu na rynkach krajowych przewoźników drogowych z państw w tym w szczególności przewoźników z państw „nowej unii”. Pod hasłami obrony jednolitego rynku i poszanowania praw socjalnych oraz ochrony konkurencji tworzone będą kolejne mechanizmy prawne i kontrolne ograniczające dostęp do przewozów dla przewoźników innych państw w sytuacji gdy rodzimy transport drogowy nie jest w stanie podołać konkurencyjnej ofercie transportowej np. przewoźników polskich.

Szeroko prowadzona dyskusja na powyższe tematy wskazała na potrzebę integracji całego środowiska transportowego i wspólnego działania branży pozwalającego ograniczyć skutki negatywnego lobbingu i przeciwdziałanie tworzeniu niekorzystanych przepisów na szczeblu UE w zakresie delegowania pracowników oraz nowych przepisów zmieniających pakiet drogowy. Obecny na posiedzeniu komisji Minister Jerzy Szmit, przedstawiciele MSZ oraz MRPiPS zadeklarowali pełne poparcie dla wspólnych działań w celu ochrony przewoźników drogowych przed negatywnymi skutkami „Porozumienia Paryskiego”. Senacka komisja Infrastruktury wystąpi do Marszałka Senatu o zaproszenie wysokiego przedstawiciela UE na posiedzenie senatu w celu wskazania zagrożeń oraz negatywnych konsekwencji jakie będzie wywierać „Porozumienie Paryskie” na rynek transportowy w unii europejskiej.

W drugiej części posiedzenia podniesione zostały tematy dotyczące zasad oskładkowania należności finansowych wypłacanych kierowcom z tytułu odbywania podróży służbowej oraz zasad przewozu drewna dłużycowego, kwestionowanymi przez służby kontrolne, przyczepami samosterującymi. Temat ten ma być przedmiotem odrębnego spotkania w MIiB w czwartek 23 lutego br. Konstruktywne podejście do rozwiązania tej sprawy zadeklarował Pan Minister Jerzy Szmit jak i obecny na posiedzeniu Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego.

W sprawie opinii na temat zasad wypłacania i oskładkowania należności z tytułu odbywania podróży służbowej, na zdecydowaną sugestię Przewodniczącego Komisji Senatora Stanisława Koguta, ma nastąpić zdecydowane przyspieszenie w wydaniu konkretnej opinii jak postępować mają w tych sprawach pracodawcy transportu drogowego.

 

Transmisja: http://www.senat.gov.pl/transmisje/podreczne-archiwum-ostatnich-transmisji/

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD