Walne Zgromadzenia Delegatów OZPTD wybrało władze Związku na nową kadencję.

19.12.2016

Walne Zgromadzenie Delegatów OZPTD odbyło się dnia 16 grudnia 2016 roku w Tęgoborzu. W walnym zgromadzeniu udział wzięło 52 z 60 delegatów wybranych na zebraniach regionalnych. WZD OZPTD jednogłośnie udzieliło absolutorium władzom OZPTD w związku z kończącą się kadencją. Delegaci wybrali władze Związku na kolejną czteroletnią kadencję, która rozpoczyna się 01 stycznia 2017 r.

Przewodniczącym Związku został wybrany ponownie Piotr Litwiński. Wybór Przewodniczego był swoistym wotum zaufania jakiego Walne Zgromadzenie Delegatów OZPTD udzieliło wybranemu Przewodniczącemu, ponieważ został on wybrany przy jednym głosie przeciwnym. Przyjęta strategia działania oraz konsekwentna realizacja celów Związku została wysoko oceniona przez Delegatów i znalazła odzwierciedlenie w głosowaniu. Przewodniczący dziękując Delegatom za wyraz zaufania dla jego osoby i działań zaproponował Zgromadzeniu jako kandydatów do wyboru dotychczasowy skład Zarządu Głównego. Delegaci głosując na kandydatów do ZG OZPTD udzielili poparcia Przewodniczącemu akceptując jego propozycję pozostawienia składu Zarządu bez zmiany. Tym samym członkami ZG OZPTD zostali:

 • Olechnicki Andrzej
 • Nowrotek Andrzej
 • Ziaja Tomasz
 • Łobaza Adam

Walne Zgromadzenie Delegatów OZPTD podjęło uchwały o liczebności składu Sądu Koleżeńskiego. Sąd koleżeński OZPTD w nowej kadencji będzie pracował w składzie pięcioosobowym. Do składu Sądu Koleżeńskiego wybrani zostali:

 • Andrzejewski Piotr - Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
 • Kozik Stanisław;
 • Tolisz Tadeusz;
 • Borko Stefan;
 • Adamkiewicz Liliana.

Walne Zgromadzenie Delegatów OZPTD wybrało Komisję Rewizyjną. Członkami komisji zostali:

 • Paździorko Jan
 • Mrozowski Grzegorz
 • Olszański Kazimierz.

Po zakończonym Zgromadzeniu pierwsze posiedzenie odbyła nowa Rada Regionów, która wybrała ze swojego składu Przewodniczącego. Przewodniczącym Rady Regionów został Przewodniczący Regionu Łódzkiego OZPTD kolega Troszyński Jacek.

Wszystkim wybranym do władz OZPTD składam serdeczne gratulacje i życzę owocnej pracy na rzecz naszej organizacji oraz dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Dyrektor Generalny OZPTD
Andrzej Bogdanowicz

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD