Walne Zgromadzenie delegatów w Tęgoborzy

09.09.2015
Walne Zgromadzenie delegatów w Tęgoborzy

Zgromadzenie obradowało w celu podjęcia decyzji o zmianach w statucie. Komisja Statutowa przygotowała zmiany, które dostosowały statut Związku do zmieniającej się sytuacji prawnej oraz zmian w życiu społecznym i gospodarczym kraju. Zmiany w przyjętym statucie dotyczą w szczególności spraw organizacyjnych związanych z działalnością związku oraz spraw członkowskich.

Przyjęty statut pozwoli Naszej organizacji na aktywizację i pozyskiwanie nowych członków oraz zapewnienie aktywnej reprezentacji do działania w kontaktach z władzami centralnymi i lokalnymi w obronie interesów członków Związku.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD