Walne Zgromadzenie Regionu Dolnośląskiego

30.12.2014

Zarząd Główny Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego, działając na podstawie § 28 ust. 5 pkt 1 oraz w związku z § 29 ust. 2 Statutu OZPTD, zwołuje na dzień 13 stycznia 2015 roku, na godzinę 16.00 Walne Zgromadzenie Regionu Dolnośląskiego OZPTD, które odbędzie się w sali Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 19B. Zawiadomienia ws. Walnego Zgromadzenia Regionu zostały wysłane listem poleconym do wszystkich członków Regionu Dolnośląskiego, a poniżej do pobrania skan zawiadomienia wraz z porządkiem obrad.

 

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Regionu Dolnośląskiego

 

 

 

 

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD