Ważna informacja dla przewoźników wykonujących transport do Federacji Rosyjskiej

25.11.2014
Zgodnie z komunikatem Rostransnadzoru, od dn. 24.11.2014 r. tranzyt produktów roślinnych objętych ograniczeniami wwozu przez obszar Federacji Rosyjskiej do państw trzecich (w tym Kazachstanu) dozwolony jest wyłącznie po przejściu towarów przez punkty kontrolne na granicy Federacji Rosyjskiej. Przyjęte środki zapobiegać mają nielegalnemu wwozowi do Rosji produktów roślinnych z państw UE, USA, Kanady, Australii i Norwegii, które objęte są embargiem. Od wprowadzenia przez Federację Rosyjską embarga w sierpniu 2014, Rostransnadzor wykrył 11 tys. ton produktów roślinnych pochodzących z UE i wprowadzonych na rynek Federacji Rosyjskiej jako transport z Białorusi do Kazachstanu. Kwota ta stanowi ponad 10% ogółu produkcji wwiezionej z obszaru Białorusi. Rostransnadzor zapowiedział wprowadzenie analogicznych mechanizmów kontrolnych wobec objętych rosyjskim embargiem produktów pochodzenia zwierzęcego.
OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD