Wspólne posiedzenie władz OZPTD i ZMPD

30.01.2016
Wspólne posiedzenie władz OZPTD i ZMPD

W dniu 26 stycznia 2015 roku w siedzibie ZMPD odbyło się wspólne posiedzenie władz OZPTD oraz Zarządu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. W spotkaniu udział wziął Wiceminister Jerzy Szmit podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Władze Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego reprezentowali Przewodniczący i członkowie ZG OZPTD oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenie zdominowały rozmowy dotyczące przebiegu ostatniego posiedzenia Polsko – Rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. przewozów międzynarodowych oraz działania resortu infrastruktury w sprawie przywrócenia szkolnictwa zawodowego w zawodzie kierowca mechanik.

W sprawie dalszych negocjacji ze stroną rosyjską uczestnicy spotkania wskazali, że pierwszą i najważniejszą kwestią jest ustalenie przez strony zasad wykonywania przewozów między naszymi państwami oraz z państw trzecich. Wtórną sprawą jest ustalenie wielkości kontyngentów zezwoleń na 2016 rok. ZG OZPTD i Zarząd ZMPD zadeklarowały pełne poparcie dla stanowiska polskiego ministerstwa w negocjacjach ze stroną rosyjska.

W sprawie szkolenia kierowców Pan Minister Jerzy Szmit zadeklarował poparcie resortu transportu dla działań naszych organizacji w sprawie przywrócenia szkolnictwa zawodowego w zawodzie kierowca mechanik w rozmowach z Ministrem Edukacji Narodowej.

W podsumowaniu posiedzenia Przewodniczący organizacji pozytywnie ocenili współpracę w 2015 roku oraz zadeklarowali wspólne działania naszych organizacji w roku 2016 r w celu rozwiązywania najważniejszych problemów branży transportu drogowego.

 

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD