Wspólne spotkanie członków OZPTD regionu podkarpackiego i lubelskiego

20.11.2014
Wspólne spotkanie członków OZPTD regionu podkarpackiego i lubelskiego

Dnia 14.11.2014 w hotelu „Nowy Dwór” w Zaczerniu odbyło się spotkanie członków OZPTD regionu podkarpackiego i lubelskiego.

Zebranie rozpoczął przewodniczący regionu podkarpackiego – Marian Myćka, przywitał zaproszonych gości: Podkarpackiego Dyrektora   WITD – Łukasza Tura , Przewodniczącego OZPTD – Piotra Litwińskiego, Skarbnika OZPTD – Adama Łobazę, członka Komisji Rewizyjnej OZPTD – Leszka Ludę, Przewodniczącego Rady Regionów OZPTD – Benedykta Strzelca, Przewodniczącego – Tadeusza Tolisza oraz członków regionu lubelskiego, Przewodniczącego – Jana Nowaka oraz delegacje z regionu mazowieckiego i wielkopolskiego. Po przedstawieniu programu zebrania, głos zabrał Przewodniczący OZPTD Piotr Litwiński, który omówił sprawy związane z wypłatami ryczałtu dla kierowców, prowadzone prace legislacyjne przy ustawach oraz sprawy bieżące Związku. Następnie głos zabrał Podkarpacki WITD Łukasz Tur, który pozytywnie ocenił sprawy dotyczące kontroli i ważenia pojazdów oraz zaznaczył, że wszystkie procedury przeprowadzane są zgodnie z prawem. Przewodniczący Benedykt Strzelec omówił problemy związane z wywozem i zabezpieczeniem drewna z lasu oraz przewozy osób. Następnie skarbnik Związku – Adam Łobaza omówił sprawy związane z opłatą składek członkowskich, wskazując na pilną potrzebę uregulowania zaległości. Uczestnicy spotkania zadawali pytania i prowadzili burzliwe dyskusje na interesujące ich tematy. Po zakończeniu obrad przewodniczący regionu Marian Myćka podziękował obecnym gościom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu. Spotkanie wsparła: „GALAAUTO Sp. z o. o. TRUCK SERVICE” Lublin, oddział Rzeszów, reprezentowana przez Pana Jarosława Pikora, który przedstawił ofertę swojej firmy.
OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD