Czasowe wprowadzenie kontroli granicznej między Republiką Czeską i Republiką Słowacką

28.09.2022
Czasowe wprowadzenie kontroli granicznej między Republiką Czeską i Republiką Słowacką

Mając na uwadze wzrost liczby migrantów przybywających z południowego wschodu, rząd Republiki Czeskiej podjął decyzję o tymczasowym przywróceniu kontroli granicznej między Republiką Czeską i Republiką Słowacką.

W związku z powyższym od północy (00:00) dnia 29 września 2022 r. do godz. (23.59) dnia 8 października 2022 r. przekroczyć granicę między ww. państwami można będzie wyłącznie przez odpowiednie przejścia graniczne, widoczne na załączonej mapie w postaci niebieskich kropek.

Przytoczony okres obowiązywania kontroli granicznej może zostać wydłużony w zależności od rozwoju sytuacji będącej podstawą do jej wprowadzenia. 

Więcej informacji na temat przejść granicznych oraz ewentualnych obowiązków wynikających z przywrócenia kontroli granicznej znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej:

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD