Dywagacje Noworoczne

02.01.2020
Dywagacje Noworoczne

Photo by Jude Beck on Unsplash

Koniec roku stanowi okazję do podsumowań i dywagacji na temat prognoz na następny rok. Kończący się właśnie rok był trudny, ale w miarę stabilny.

Czego możemy oczekiwać w 2020 roku?

Na pewno znacznych zmian wynikających z wprowadzanych nowych przepisów unijnych, podatkowych, finansowych oraz branżowych. Niestety zmiany te skutkować będą wzrostem kosztów prowadzenia działalności w zakresie transportu a w szczególności:

 • wzrost krajowej płacy minimalnej pociągnie za sobą wzrost kosztów o co najmniej 420 zł na pracownika,
 • wzrost podatku od posiadanych środków  transportowych (gminy ustalają we własnym zakresie nowe stawki) - gminy będą chciały zrekompensować sobie ubytki z tytułu utraty części dochodów z PIT,
 • wzrost z opłat za korzystanie z infrastruktury (opłaty drogowe, opłaty parkingowe, opłaty za zezwolenia itd.)
 • naciski pracowników na wzrost wynagrodzeń wynikające z sytuacji na rynku pracy (deficyt kierowców, mechaników itp.)
 • wzrost wysokości kar i mandatów za wszelkie wykroczenia drogowe i finansowe,
 • dalszy wzrost cen części i paliw wynikający z inflacji (przewidywana wysokość ok. 4%) oraz innych artykułów po podwyżkach cen prądu i opłat środowiskowych (zawartość CO2 )
 • zapowiadany dalszy wzrosty opłat za ubezpieczenia wynikający ze wzrostu cen usług napraw powypadkowych.

Kolejne problemy stojące przed przewoźnikami, szczególnie prowadzącymi działalność w zakresie transportu międzynarodowego to:

 • wprowadzenie wymogów wynikających z unijnego „ pakietu mobilności”, które spowodują wyeliminowanie z rynku unijnego ok. 1/3 środków taborowych (nakaz powrotu pojazdów do kraju, ograniczenia w kabotażu oraz zakaz wykonywania odpoczynków tygodniowych w kabinach pojazdów),
 • zaostrzenie walki konkurencyjnej w obliczu znacznej nadwyżki taborowej na rynku, szczególnie ostrej pomiędzy polskimi firmami transportowymi spowoduje dalsze obniżanie frachtów i pogorszenie warunków finansowych działania firm,
 • brak wsparcia branży przez administrację rządową w tak trudnej sytuacji (brak działań osłonowych) oraz brak pomocy w zakresie obniżki kosztów (podatki, akcyza, ),
 • pogarszająca się sytuacja w pozyskiwaniu pracowników (deficyt kierowców szacowany na 100 tyś osób), brak efektywnych działań na rynku pracy, np. dofinansowania nowych miejsc pracy, co w świetle decyzji o ułatwieniach w zatrudnieniu pracowników przez Niemcy (wprowadzana od marca 2020) może spowodować znaczny odpływ siły roboczej z naszego kraju’
 • chaos  w organizacji przewozów spowodowany „Brexitem” – wyjściem Wielkiej Brytanii  z Unii i wprowadzeniem odpraw celnych,
 • obowiązujące embargo na dostawy towarów do Federacji Rosyjskiej, przekładający się na straty polskich producentów i firm transportowych,
 • dalsza utrata rynków wschodnich na rzecz przewoźników z Rosji, Białorusi oraz Ukrainy spowodowana brakiem właściwej polityki transportowej na tych kierunkach, co doprowadziło już do przejęcia 2/3 rynku. Ponadto zgoda na niereglamentowany wwóz paliwa ze wschodu powoduje stałe wypieranie polskich przewoźników oraz utratę poważnych kwot z tytułu zakupu paliwa poza granicami kraju. Znaczny wzrost ilości i wielkości firm za wschodnią granicą i rosnąca ich ekspansja wynikająca z niższych kosztów, powoduje wypieranie polskich przewoźników nie tylko z tych rynków, ale również z rynków unijnych.

Przeprowadzona analiza warunków prowadzenia działalności transportowej w najbliższym czasie nie napawa optymizmem. Czekają nas trudne czasy i konieczne jest podjęcie działań przygotowujących polskie firmy do stawienia czoła tym wyzwaniom. Czym szybciej wyciągniemy właściwe wnioski i podejmiemy działania ograniczające ilość posiadanych środków transportowych, zweryfikujemy kontrahentów pod kątem efektywności oraz spróbujemy połączyć wspólnie siły, tym bezpieczniej przebrniemy przez ten trudny okres.

Tego właśnie jako Zarząd Główny OZPTD życzymy naszym Członkom i Kolegom transportowcom w Nowym Roku 2020.

Do siego Roku !!

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD