Emocje na naradzie przewoźników OZPTD w Rzeszowie

22.03.2017

mDnia 18.03.2017 r. w Zaczerniu w Hotelu Nowy Dwór, na zaproszenie Przewodniczącego regionu podkarpackiego OZPTD Pana Mariana Myćki, odbyło się zebranie członków i sympatyków OZPTD. W naradzie jako zaproszeni goście udział wzięli: Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie Pan Wiesław Łyszczak oraz Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Pan Jerzy Mika. W spotkaniu udział wzięli także Przedstawiciele Zarządu Głównego OZPTD: Przewodniczący Związku Pan Piotr Litwiński i Skarbnik Związku Pan Adam Łobaza oraz członek Sądu koleżeńskiego Pan Stanisław Kozik. Szczególnie miło było gościć kolegów z innych regionów: Przewodniczącego Regionu Małopolskiego Pana Krzysztofa Tyrybona oraz Przewodniczącego Regionu Mazowieckiego Pan Jana Nowaka.

Spotkanie było dedykowane omówieniu najważniejszych problemów i przeszkód w wykonywaniu działalności transportowej oraz uzyskaniu od zaproszonych przedstawicieli organów kontroli i nadzoru informacji, jak postępować w sytuacjach trudnych wynikających z bieżącego orzecznictwa oraz interpretacji przepisów stosowanych przez te organy.

Rozpoczynając omawianie najważniejszych spraw jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący OZPTD Pan Piotr Litwiński. Region podkarpacki został w ostatnich tygodniach szczególnie dotknięty kontrolami Policji i Inspekcji Transportu drogowego w zakresie przewozu drewna dłużycowego. Falę kontroli skutkujących zatrzymywaniem dowodów od pojazdów samochodowych i przyczep przewożących drewno wywołało pismo MIiB skierowane do organów kontrolnych. W wyniku działań władz Związku resort transportu złagodził swoje stanowisko w sprawie kontroli tych przewozów. Przewoźnicy drewna licznie obecni na spotkaniu, wyrażali jednak swoje zaniepokojenie brakiem rozwiązań prawnych docelowo regulujących przewóz drewna dłużycowego z wykorzystaniem przyczep samosterujących. Przewoźnicy obawiają się, że po raz kolejny rozwiązana doraźnie sprawa nie znajdzie odzwierciedlenia w zmianach prawnych rozwiązujących ten trwający od wielu lat konflikt.

Rozpoczęta dyskusja w wyniku kolejnych głosów, skierowana została na inne trudne sprawy nurtujące przewoźników drogowych. Jako szczególnie ważny problem zebrani wskazali na niekorzystne zmiany w przepisach wynikające z uchwalenia nowej ustawy o monitorowaniu przewozów drogowych. Rozumiejąc potrzebę przestrzegania prawa przez producentów i importerów towarów akcyzowych, przewoźnicy po raz kolejny wskazali, że to oni mają być strażnikiem i odpowiedzialnym podmiotem za właściwe wprowadzenie tych towarów na terytorium kraju. Szczególne oburzenie wywołują uchwalone wysokie kary pieniężne jakie będą nakładane na przedsiębiorców i kierowców w przypadków popełnienia błędów w procedurze administracyjnej jaka ma obowiązywać przewożących towary monitorowane.

Kolejnym tematem podniesionym przez zebranych to planowane zmiany w przepisach dotyczących prowadzenia stacji kontroli pojazdów. Wielu przedsiębiorców takie stacje prowadzi i wyrażali swoje oburzenie planami pozbawiającymi ich możliwości prowadzenia stacji, ograniczania ilości wykonywanych badań oraz pozbawieniem prawa wykonywania zawodu diagnosty zapowiedzianym cofnięciem uprawnień wszystkim osobom dotychczas wykonującym ten zawód.

Zebrani wyrazili swoje zaniepokojenie przedłużającym się stanem niepewności co do funkcjonowania i zasad działania Inspekcji Transportu Drogowego. Docierające z różnych stron informacje wskazują na nierozwiązany konflikt wewnątrz rządu, komu właściwie i w jakim zakresie ma podlegać ta służba kontrolna oraz działania wewnątrz inspekcji które wskazują, że jest ona bardziej zajęta swoimi problemami niż działaniami kontrolnymi na rzecz zwalczania nieuczciwej konkurencji i szarej strefy. Z zadowoleniem zebrani przyjęli informację Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, który omówił zasady kontroli wykonywanych przez Inspekcję oraz wskazał, że już 50% wykonywanych kontroli na drodze dotyczy przewoźników zagranicznych.

Następnie dyskusja skierowana została na sprawę wypłacania kierowcom należności za pracę i podróże służbowe w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z listopada zeszłego roku. Temat ten jest szczególnie bulwersujący dla przewoźników, którzy wyrażali swoje niezadowolenie z powodu braku stanowiska poszczególnych resortów o sposobie wykonania wyroku i skutków jakie niesie on za sobą w postaci braku zasad wypłacania i zasad oskładkowania należności wypłacanych z tytułu podróży służbowej kierowcy. Przewoźnicy wyrażali swoje obawy, że przeciągająca się sytuacja w określeniu stanowiska Ministra Finansów oraz wymijające stanowisko Ministerstwa Pracy w tej sprawie to kolejny przykład, że odpowiedzialność za popełniane błędy i brak stosownych regulacji prawnych umożliwiających poprawne prowadzenie działalności gospodarczej zostanie wyłącznie po stronie przedsiębiorców. Głos w tej części dyskusji zabrał także obecny na spotkaniu Okręgowy Inspektor Pracy, który omówił warunki zatrudniania kierowców i zasady wypłacania wynagrodzeń za pracę w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Przedstawione informacje były jednak stanowiskiem organu kontrolnego, które potwierdziło wątpliwości przewoźników do omawianego tematu wypłaty kierowcom diet i ryczałtów. Podsumowując dyskusje w tym punkcie Okręgowy Inspektor Pracy wskazał na możliwość zorganizowania szkoleń dla przedsiębiorców z prawa pracy oraz zasad zatrudniania pracowników, które mogliby przeprowadzić przedstawiciele inspekcji pracy.

Zdecydowanie spokojniej przebiegała dyskusja w sprawach poruszanych przez Pana Pawła Miąsika z Akademii Bezpieczeństwo Transportu na temat szkolenia kierowców oraz wystąpienia i prezentacje podmiotów współpracujących z OZPTD. Firma MARTEX oddział Rzeszów w wystąpieniu Pana Wojciecha Markiewicza oraz Pana Marcina Cieślaka przedstawiła ofertę współpracy w zakresie dostaw części zamiennych do naprawy i utrzymania w sprawności pojazdów. Następnie bardzo korzystną dla członków Związku ofertą ubezpieczeniową przedstawił Pan Prezes Ryszard Bednarski i Pan Mecenas Jerzy Klimkowski z firmy Galicja Brokers.

Narada zakończyła się bardzo miłym akcentem - kapituła Odznaki Honorowej OZPTD wyróżniła aktywnych członków regionu podkarpackiego. Przewodniczący OZPTD Pan Piotr Litwiński wręczył odznaczenia honorowe OZPTD następującym członkom Związku:

  • Odznakę złotą- Pan Ireneusz Kiełb;
  • Odznakę srebrną - Panowie: Jerzy Borkowski, Kazimierz Czaja, Stanisław Gliniak, Adam Jamioł;
  • Odznakę brązową - Panowie: Józef Balawejder, Łukasz Martowicz, Marian Wójcik.

Medale i wyróżnienia IRU otrzymali Panowie: Marian Myćka oraz Marian Fuks.

Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem i dyskusjami o niekończących się i nowych problemach przedsiębiorców transportowych.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD