Forum Transportu Drogowego z udziałem Pani Minister Marii Wasiak

27.01.2015

W dniu 26 stycznia 2015 r między innymi z inicjatywy OZPTD odbyło się posiedzenie Forum Transportu Drogowego. Forum obradowało w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, a specjalnym gościem posiedzenia była Pani Minister Maria Wasiak. Forum poświęcone było trzem zasadniczym tematom; które w chwili obecnej są kluczowymi kwestiami do rozstrzygnięcia:

  • Płaca minimalna w Niemczech;
  • Ograniczenie skutków embarga rosyjskiego dla polskiego transportu drogowego;
  • Skutki uchwały 7 sędziów SN w sprawie ryczałtów za nocleg w kabinie kierowcy.

Uczestnicy Forum burzliwie dyskutowali i zadawali pytania Pani Minister M. Wasiak we wszystkich tematach z których największą część dyskusji zajęła sprawa płacy minimalnej w Niemczech. Pani Minister Wasiak w najbliższy czwartek spotka się z niemieckim Ministrem Transportu, dlatego uzyskanie przez stronę polską stanowiska władz niemieckich, że przepisy w sprawie płacy minimalnej w Niemczech nie dotyczą polskich kierowców uznano za najważniejsze zadanie jakie stoi przed polskim rządem.

W prowadzonej dyskusji przedstawiciele OZPTD poruszali dodatkowo sprawę; cen dubbingowych na przewozy drogowe w Niemczech, sprawę warunków technicznych dla kabin sypialnych, stale wzrastających kosztów wykonywania transportu, różnego poziomu wynagradzania w landach niemieckich, wsparcia jakie uzyskują przewoźnicy niemieccy od swoich władz. Przewodniczący OZPTD Piotr Litwiński przedstawił także sprawę roszczeniowych postaw związków zawodowych. Przewodniczący OZPTD przekazał pani Minister Marii Wasiak pismo z szczegółową listą problemów polskiego transportu drogowego z wnioskiem środowiska transportowego o pilne działania w celu ich rozwiązania (pismo w załączeniu poniżej). Obecni na posiedzeniu przedstawiciele regionów dolnośląskiego i lubuskiego przedstawili Pani Minister Wasiak sprawę złego stanu drogi krajowej A18 oraz złożyli formalny wniosek o zamknięcie dla ruchu południowej jezdni tej drogi, jako zagrażającej bezpieczeństwu ruchu drogowego. Zadanie ponownego zajęcia się tą sprawą Pani Minister Wasiak przekazała sekretarzowi stanu w MIiR obecnemu na posiedzeniu Panu Ministrowi Zbigniewowi Rynasiewiczowi.

W podsumowaniu spotkania Pani Minister Wasiak poinformowała zebranych, że podejmie wszystkie możliwe działania dla pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy płacy minimalnej w Niemczech.

 

Kolejne informacje w tej sprawie wkrótce na Naszej stronie.

 

Link text

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD