Gazowce – garść informacji eksploatacyjnych

27.07.2019
iveco-gaz

OZPTD w ramach umowy o współpracy z firmą IVECO monitoruje kontrakt zawarty na dostawę ciągników siodłowych zasilanych gazem LPG , zakupionych przez firmę EPO-Trans Logistic S.A. z Tychów.

Firma ta odebrała od maja 2019 sukcesywnie 25 pojazdów, które zostały włączone do realizacji zadań transportowych na trasach do Niemiec i Francji.

Samochody przejechały już od 25-30.000 kilometrów i można wyciągnąć pierwsze wnioski na temat parametrów tych pojazdów w warunkach normalnej eksploatacji.

Na podstawie udzielonych informacji przez prezesa firmy EPO – Trans-Logistic  p. Piotra Ozimka (Firma jest członkiem naszej organizacji) możemy przekazać następujące dane uzyskane podczas normalnej eksploatacji tych samochodów.:

  • zużycie  gazu LPG – od 18,2-24 kg w zależności od obciążenia - jest to o ok. 10- 15% mniej niż w analogicznych warunkach  zużywają samochody na olej napędowy. Cena  paliwa gazowego stanowi ok. 75% ceny  ON.
  • zasięg na pełnym zbiorniku  (pojemność od 250-280 kg) -  od 1200 – 1400 km
  • konieczność wytyczenia trasy z uwzględnieniem rozmieszczenia stacji paliw LPG . W Niemczech aktualnie dostępnych jest 5 stacji , ale ilość ich b. szybko rośnie.
  • obsługi techniczne pojazdów - częstotliwość o ok. ¼ większa, koszty podobne.
  • awaryjność – brak w dotychczasowej eksploatacji jakichkolwiek  usterek. Dodatkową zaletą jest obniżenia hałaśliwości pracy silnika , co daje  polepszenie warunków pracy kierowcy
  • niedogodnością są ubytki paliwa wynikające z wpływu wysokich temperatur. Koniecznym jest tankowanie pojazdów przed samym wyjazdem, w celu uniknięcia  nagrzania zbiornika i „wydmuchania” gazu do atmosfery (wielkość ubytku jest  uzależniona od temperatury otoczenia).
  • zaletą paliwa LPG jest  całkowity brak kradzieży na parkingach itp. sytuacjach.
  • ważną kwestią jest również pozytywny stosunek kierowców do prowadzenia tego typu samochodów - nie potwierdziły się opinie o jakimś zagrożeniu z tytułu zasilania gazem.

Kontrakt zakupu pojazdów obejmował również uruchomienie  mobilnej stacji paliw .

Jak wynika z informacji prezesa P. Ozimka stacja ta została uruchomiona na terenie filii Firmy w okolicach Legnicy (trasa A4 MOP Krzywa), a  problemy związane z odparowaniem paliwa zostały rozwiązane. Czas tankowania pojazdu wynosi ok. 15 minut i jest porównywalny z innymi samochodami na ON.

Obecnie  dostawy  paliwa są prowadzone na bieżąco w cyklu co tygodniowym w ilości ok. 9.000 kg. Istnieje również możliwość tankowania przez pojazdy innych firm, stacja jest czynna przez 7 dni w tygodniu i przez 24 h na dobę (w ruchu ciągłym).

Informacje dodatkowe – prawdopodobnie  zostanie podpisana  na przestrzeni miesiąca ustawa (przegłosowana bez poprawek  przez Sejm i Senat RP) znosząca akcyzę do paliwa LPG, co obniży jego koszt o ok. 50 gr/ kg. Obowiązuje również zniesienie opłat za korzystanie z autostrad w Niemczech. 

OZPTD będzie zabiegał o podobne uregulowania w Polsce  oraz o obniżenie opłat w ramach podatków za posiadane środki transportowe.

Informujemy naszych członków ,iż istnieje możliwość zakupu pojazdów Iveco  na paliwo LPG na preferencyjnych warunkach w ramach podpisanej  umowy patronackiej – szczegóły  w Biurze OZPTD i u dealerów Iveco.

Opracował: Andrzej Nowrotek

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD