Główny Inspektorat Transportu Drogowego informuje

15.02.2023

W związku z zawieszeniem do odwołania ruchu granicznego w drogowym przejściu granicznym Bobrowniki - Bierestowica, zaistniałe niezależne od przedsiębiorcy okoliczności uniemożliwiające wykonywanie międzynarodowych przewozów regularnych, pozwalają na zastosowanie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu na podstawie art. 20a ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 z późn.zm.).

W celu wydania decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu, polegającym na zmianie przejścia granicznego na Terespol - Brześć, należy złożyć wniosek wraz  z załącznikami określonymi w art. 22 ustawy o transporcie drogowym.

Opłata za wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu dotyczącym przewozu osób jest opłatą uregulowaną w rozporządzeniu z dnia 6 sierpnia 2013 r. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1220) i wynosi 40 zł.

https://www.gov.pl/web/gitd/informacja-14-2023

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD