Informacja o deklaracji wprowadzenia okresu przejściowego do 31 marca 2023 r. i niesankcjonowanie naruszeń nowych przepisów w Wlk. Brytanii

09.01.2023
Informacja o deklaracji wprowadzenia okresu przejściowego do 31 marca 2023 r. i niesankcjonowanie naruszeń nowych przepisów w Wlk. Brytanii

Szanowni Państwo,
Nawiązując do wcześniejszych informacji w sprawie nowych regulacji w Wlk. Brytanii, uprzejmie informuję, że w wyniku interwencji polskiego Ministerstwa Infrastruktury władze Wlk. Brytanii zadeklarowały odstąpienie w pierwszym kwartale tego roku od nakładania kar pieniężnych za naruszenia obowiązujących od 24 grudnia 2022 r. ograniczeń w transporcie drogowym w Wlk. Brytanii.

O nowych regulacjach wprowadzonych w Wlk. Brytanii Ministerstwo Infrastruktury informowało m.in. w komunikacie opublikowanym na stronie ministerstwa i dostępnym pod poniższym linkiem. 

Strona brytyjska zadeklarowała, że podczas kontroli drogowych polskich przewoźników drogowych niedostosowanie się do nowych przepisów dotyczących kabotażu, transportu kombinowanego oraz wymogu posiadania zezwoleń EKMT nie będzie karane grzywną a jedynie pouczeniem. 

Jak wskazało ministerstwo Wlk. Brytanii, stosowna informacja została również przekazana do Komisji Europejskiej. 

Proszę jednak pamiętać, że okres przejściowy w zakresie niesankcjonowania naruszeń dotyczy wyłącznie obowiązujących od 24 grudnia 2022 r. trzech następujących ograniczeń:

  • zakazu wykonywania przez przewoźników z Unii Europejskiej jednej operacji przewozu kabotażowego po wjeździe bez ładunku do Wlk. Brytanii (przewoźnicy z UE mają nadal możliwość wykonywania dwóch przewozów kabotażowych na terenie UK w ciągu 7 dni, po dostarczeniu ładunku w ruchu międzynarodowym);
  • zakazu wykonywania operacji transportu kombinowanego - niektórych rodzajów transportu intermodalnego, w którym towary są przewożone w tej samej jednostce ładunkowej lub pojeździe przy użyciu dwóch, lub więcej rodzajów transportu) na terenie Wlk. Brytanii przez przewoźników unijnych;
  • możliwości wykonywania przewozów między Wlk. Brytanią a krajami trzecimi przez przewoźników z UE na podstawie zezwoleń EKMT.

Źródło MI

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD