Informacja o możliwościach zatrudnienia kierowców.

02.02.2016

Zarząd OZPTD informuje swoich członków, że została nawiązana współpraca z Agencją Zatrudnienia „Blue Ocean ITC” Rzeszów w zakresie rekrutacji kierowców z Ukrainy do pracy w polskich firmach transportu międzynarodowego.

W ramach udzielonej rekomendacji przez OZPTD, Agencja przygotowuje kierowców gotowych do zatrudnienia zapewniając:

  • rekrutację pracowników na terenie Ukrainy poprzez swoje regionalne agendy,
  • pełną obsługę w zakresie zezwoleń, wiz i rejestrację w polskich urzędach,
  • uzyskując zezwolenia na pracę w Polsce, po wskazaniu miejsca pracy przez zainteresowanego pracodawcę,
  • pełny nadzór, doradztwo i obsługę prawną ( nieodpłatną) przez cały okres trwania umowy o pracę,
  • przygotowanie merytoryczne do pracy w polskiej firmie transportowej oraz przeprowadzenie szkolenia okresowego wraz z uzyskaniem stosownych zaświadczeń.
  • na życzenie pracodawców jest możliwe przeszkolenie w zakresie przewozów materiałów niebezpiecznych (ADR), zabezpieczenia ładunków itp.
  • bieżącą pomoc dla pracodawcy zatrudniającego kierowcę przez cały okres pracy w firmie w ramach podpisanego kontraktu.
  • dwumiesięczną gwarancję w przypadku konieczności wymiany kandydata.

Szkolenia kierowców prowadzone są przez Ośrodki szkoleń OZPTD co gwarantuje ich wysoki poziom merytoryczny.

Kierowca otrzymuje podręcznik w wersji polsko - rosyjskiej z szerokim zakresem wiedzy koniecznym do pracy w transporcie.

Wszelkie informacje szczegółowe można uzyskać w Agencji Zatrudnienia „BLUE Ocean ITC” Rzeszów:

  • numer telefonu: 722 038 931   lub pocztą elektroniczną pod adresem biuro@blueoceanitc.pl
  • osoba kontaktowa: Przemysław CZUBIK
OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD