Informacja o posiedzeniu członków regionu podkarpackiego

13.10.2015

Na zaproszenie Przewodniczącego Regionu Podkarpacie Mariana Myćki, odbyło się w Hotelu „Nowy Dwór” w miejscowości Zaczernie w dniu 02.10.2015 roku, spotkanie członków regionu podkarpackiego. Kilkudziesięciu przewoźników zrzeszonych w OZPTD spotkało się z Przewodniczącym Związku Piotrem Litwińskim, Skarbnikiem Adamem Łobazą oraz zaproszonymi gośćmi – Inspektorem Wojewódzkim Inspekcji Transportu Drogowego Łukaszem Turem i Dyrektorem Rejonowego Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie Panem Markiem Radionem.

Tematem wiodącym prowadzonej dyskusji były zasady przejazdu drogami wymagającymi zezwoleń, omówione przez Pana Dyrektora Marka Radiona. Przewoźnicy wskazywali na problemy związane z uzyskaniem zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego i przeciągające się procedury w tym zakresie. Zebrani zgłosili potrzebę zmiany przepisów dotyczących przejazdu pojazdów traktowanych jako nienormatywne. W szczególności ważną sprawą jest zmiana definicji kwalifikującej pojazd do nie normatywnych oraz zmiana zasad kwalifikowania dróg i dopuszczalnych nacisków na drogach gminnych powiatowych i wojewódzkich.

Przedstawiciel WITD Inspektor Łukasz Tur przekazał uwagi z kontroli na drogach oraz odpowiadał na pytania zebranych i wyjaśniał ich wątpliwości dotyczące zasad prowadzenia kontroli wykonywania przewozów oraz kontroli wykonywanych w przedsiębiorstwach. Przewoźnicy wskazywali, że na tym gruncie powstaje coraz więcej wątpliwości dotyczących czasu kontroli i ich uciążliwości w codziennym prowadzeniu działalności przewozowej.

Przewodniczący Piotr Litwiński omówił sprawy ogólne Związku w szczególności decyzje podjęte na ostatnim WZD OZPTD, które odbyło się dnia 03 września br. w Tęgoborzy. Przewodniczący regionu Marian Myćka odczytał zebranym postulaty przekazane przedstawicielom Rządu oraz wskazał na sprawy już pozytywnie załatwiane przez Związek. Kolega Adam Łobaza przedstawił sytuację finansową Związku wskazując na działania jakie podjęto w kierunku przejrzystości finansów oraz zwrócił się do zebranych z prośbą o zapłatę zaległych składek.

Na zakończenie spotkania Przewodniczący podziękował za przybycie gościom i członkom związku. Po spotkaniu odbyła się wspólna kolacja w trakcie której prowadzone były dyskusje na wszystkie nurtujące przewoźników tematy.

 

                                                                                                                                                    Marian Myćka.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD