Instrukcja dla służb kontrolnych i przewoźników drogowych w zakresie rodzajów wykonywanych przewozów i rodzajów zezwoleń niezbędnych do ich wykonania

05.10.2016
OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD