Komunikat w sprawie zakazu ruchu pojazdów o dmc.>12 t. w okresie wakacyjnym

24.06.2021
Komunikat w sprawie zakazu ruchu pojazdów o dmc.>12 t. w okresie wakacyjnym

Przypominamy wszystkim przewoźnikom i kierowcom wykonującym transport drogowy, iż na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (tj. Dz.U. z 2021 poz. 783) w okresie wakacyjnym, czyli od najbliższego piątku po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach (tj. 25.06.2021 r.) i do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach (tj. 29.08.2021 r.)

  • od godziny 18:00 do godziny 22:00 w piątek,
  • od godziny 8:00 do godziny 14:00 w sobotę,
  • od godziny 8:00 do godziny 22:00 w niedzielę,

obowiązuje zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

Szczegółowe informacje oraz odstępstwa od zakazu: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000078301.pdf

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD