Komunikat Zarządu Związku – sprawa płacy minimalnej w Niemczech

23.01.2015

Informujemy członków OZPTD, że Zarząd Główny monitoruje na bieżąco sytuację w sprawie płacy minimalnej wprowadzonej na terenie Niemiec. Uczestniczymy aktywnie w działaniach podejmowanych przez przedstawicieli branży transportowej poprzez wystąpienia do władz administracyjnych kraju, jak i zgłaszając m.in. akces OZPTD do Komitetu Protestacyjnego przygotowującego inne formy protestu. Koordynujemy również swoje działania z ZMPD w ramach podpisanego porozumienia.

W aktualnej sytuacji wszelkie lokalne wystąpienia, które nie są uzgodnione z władzami Związku, są przedwczesne i mogą spowodować jeszcze większy chaos i zamęt. Zwracamy się z apelem do Przewodniczących Regionów o wykazanie się odpowiedzialnością oraz rozwagą i uzgadnianie wszelkich działań z Przewodniczącym Związku.

Przypominamy, że wszelkie istotne informacje dotyczące powyższych zagadnień są na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Związku.

Zarząd Główny                    

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD