Konferencja OZPTD „Transport 2023” oraz WZD OZPTD

19.05.2022

Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie i Sympatycy OZPTD,

W imieniu Przewodniczącego Związku - Pana Piotra Litwińskiego - serdecznie zapraszamy Państwa na makroregionalną Konferencję OZPTD pt. „Transport 2023 - działania na rzecz wsparcia branży przewozów drogowych.”, która odbędzie się w dniu 

24 czerwca 2022 r. w Hotelu „Villa Natura” przy ul. Podrzekta 3, (63-140) w Dolsku.

Organizowana przez OZPTD Konferencja jest wydarzeniem cyklicznym, które corocznie  gromadzi wielu przedstawicieli środowiska transportu drogowego oraz reprezentantów firm transportowych i logistycznych. Wydarzenie o zasięgu makroregionalnym skupia uwagę organów państwowych i społeczeństwa na problemach branży, pozwala na budowanie dialogu z instytucjami o kluczowym znaczeniu dla naszego sektora oraz wspólną refleksję nad przyszłością polskiego transportu drogowego. W trakcie tegorocznej Konferencji zostaną omówione m.in. potrzeby ograniczenia negatywnych skutków reform podatkowych destrukcyjnie oddziałujących na przedsiębiorców, najnowsze zmiany w transporcie drogowym wprowadzone Pakietem Mobilności oraz ich wpływ na funkcjonowanie polskich przewoźników, transport drogowy na tle nowego kryzysu ekonomicznego wywołanego wojną w Ukrainie.

Szanowni Delegaci OZPTD planujemy, że w dniu Konferencji również odbędzie się Walne Zgromadzenie Delegatów OZPTD sprawozdawcze za 2021 r., dlatego już wcześniej uprzejmie prosimy o zarezerwowanie w swoim harmonogramie terminu żeby móc osobiście uczestniczyć w obu ww. wydarzeniach.

Pozostałe informacje włącznie ze szczegółowym programem Konferencji otrzymają Państwo 

w zaproszeniu, które zostanie wysłane drogą elektroniczną do wszystkich Członków OZPTD oraz będzie zamieszczone na stronie internetowej Związku. Z kolei informacje o godzinie rozpoczęcia WZD OZPTD oraz porządek obrad zgromadzenia zostaną przekazane Delegatom z zachowaniem terminów przewidzianych w Statucie OZPTD.

Już teraz każdy chętny może zgłosić swój udział w Konferencji przez wypełnienie krótkiego formularza:

Ilość miejsc noclegowych jest ograniczona, czynnikiem decydującym o rezerwacji noclegu w hotelu przez OZPTD jest kolejność zgłoszeń. 

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD