Konferencja OZPTD w Radoszkowie

04.12.2015

Dnia 20 listopada 2015 r. odbyła się konferencja zorganizowania przez Zarząd Główny oraz Region Wielkopolski OZPTD. Konferencję zorganizowano pod hasłem „Zagrożenia i szanse dla polskiego Transportu drogowego - walka o konkurencyjność polskiej oferty transportowej na unijnym rynku przewozowym po wprowadzeniu przepisów dotyczących płacy minimalnej w niektórych państwach UE”. W konferencji udział wzięli zaproszeni goście: Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Pan Łukasz Twardowski, Wicewojewoda wielkopolski Pani Dorota Kinal, Wielkopolski Inspektor Wojewódzki ITD Pan Sławomir Nastał oraz liczna grupa przewoźników drogowych zrzeszonych w OZPTD.

Udział Pani Wojewody Doroty Kinal w naszej konferencji był ważnym akcentem merytorycznym ponieważ mogliśmy omówić tematy związane z uzyskiwaniem przez cudzoziemców dokumentów umożliwiających legalną pracę kierowcom zza wschodniej granicy. Kilku przedsiębiorców zrzeszonych w naszym Związku zostało wyróżnionych medalami i odznaczeniami, które Pani Wojewoda wręczyła w uznaniu ich zasług, jako uhonorowanie wysiłku i codziennej ciężkiej pracy na rzecz swoich firm i gospodarki całego kraju.

Interesującą prezentację przedstawił Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. Zawierała ona zestawienie danych o kontroli i jej wynikach w latach 2011 – 2015 oraz przedstawiciel firmy OCRK prezentując wyniki kontroli w ramach sprawdzania przez niemieckie służby kontrolne zasad płacy minimalnej wynikających z przepisów MiLoG.

W panelu dyskusyjnym zebrani zadawali naszym gościom pytania, a następnie sformułowano wnioski i postulaty do władz centralnych i lokalnych. Przedstawiane w pytaniach problemy dotyczyły szans i zagrożeń dla polskiego transportu na rynkach unijnych, po wprowadzeniu przez niektóre państwa płacy minimalnej. Zebrani wskazywali na szczególne znaczenie przepisów niemieckich, ponieważ są dużym obciążeniem dla przedsiębiorców. Utrzymanie konkurencyjności przy obecnych zagrożeniach jest znaczącym wyzwaniem, dlatego tak ważne jest pozyskiwanie nowych kadr do pracy w transporcie.

Dziękujemy wszystkim uczestniczącym w spotkaniu za przybycie, a w szczególności Honorowym gościom za udział w Naszej konferencji i liczymy na dalszą owocną współpracę i dialog, który pozwoli rozwiązywać problemy przedsiębiorców transportu drogowego.

 

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD