Konferencja "Polski transport drogowy kontra nowe regulacje ograniczające dostęp do rynku"

12.09.2018

W dniach 07 września 2018 roku w Tęgoborzu w hotelu „Litwiński” odbyła się doroczna konferencja przewoźników drogowych zorganizowana przez Zarząd Główny OZPTD oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych Galicja. W konferencji udział wzięli honorowi goście: przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, władz centralnych, wojewódzkich i samorządowych w tym w szczególności, Poseł na Sejm RP Pan Arkadiusz Mularczyk, Minister Infrastruktury Pan Andrzej Adamczyk, Główny Inspektor Transportu Drogowego Pan Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Pracy Pan Wiesław Łyszczek, Szef gabinetu politycznego Ministra Infrastruktury Pan Łukasz Smółka, Inspektor Stad Zurich Stadpolizei – Dawid Metelski oraz wielu innych znamienitych gości, przyjaciół i sympatyków OZPTD oraz OSPTD. Konferencję otworzył Przewodniczący OZPTD Pan Piotr Litwiński następnie słowo wstępne do obradujących wygłosił Prezes ZPP Cezary Kaźmierczak przekazując najnowsze informacje z zakończonego Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju. Niestety nie były to dobre informacje, ponieważ wskazywały na pat instytucjonalny w rozmowach o nowych przepisach UE o delegowaniu pracowników oraz braku zgody na wyłączenie kierowców transportu międzynarodowego z tych przepisów. 

Kilkuset przewoźników drogowych przybyłych na konferencję z zainteresowaniem uczestniczyło w przygotowanych prelekcjach na tematy:

  • aspekty socjalne wykonywania zawodu kierowcy;
  • nowych technologii w transporcie drogowym;
  • czynników determinujących wzrost składek ubezpieczeń komunikacyjnych;
  • wymagań dotyczących dobrej reputacji przewoźników po wejściu w życie nowych przepisów ustawy o transporcie drogowym;
  • protekcjonizmu oraz tworzenia barier administracyjnych kształtujących warunki ekonomiczne wykonywania transportu na jednolitym rynku unijnym;

W kulminacyjnym punkcie konferencji głos zabrał Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury, który przedstawił obecną sytuację i podejście strategiczne resoru w sprawach najbardziej aktualnych dla przewoźników drogowych. W konkluzji swojej wypowiedzi wskazywał na bardzo trudny moment negocjacji w sprawie pakietu mobilności i potrzebę silnego wsparcia działań administracyjnych mocnym lobbingiem ze strony organizacji przewoźników drogowych. Przewodniczący Związku Piotr Litwiński przekazał Ministrowi Adamczykowi listę postulatów jakie wynikają z dyskusji prowadzonej na konferencjach przewoźników drogowych. Wnioski kierowane do Ministerstwa mają charakter interdyscyplinarny, dlatego pismo w tej sprawie, zgodnie z wolą uczestników konferencji, zostanie skierowane do Premiera Rządu RP oraz właściwych ministrów. Postulaty przekazane Panu Ministrowi Adamczykowi do zapoznania się przez zainteresowanych znajdują się pod banerem „Postulaty 2018”.

Konferencja zakończyła się uroczystością wręczenia sztandaru dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych „Galicja”. Sztandar wręczał Minister Infrastruktury Pan Andrzej Adamczyk, któremu asystował Starosta Nowosądecki Pan Marek Pławiak. Po uroczystości wręczenia sztandaru odbyło się symboliczne wbijanie pamiątkowych gwoździ przez fundatorów sztandaru. Minister Andrzej Adamczyk wbił w drzewce sztandaru OZPTD pamiątkowy gwóźdź z okazji 100-lecia niepodległości. Uroczystości rocznicowe były także okazją do wyróżnienia przewoźników drogowych odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Odznaczenia wręczył Pan Minister Adamczyk w asyście Głównego Inspektora Pana Alvina Gajadhura oraz wicewojewody małopolskiego Pana Józefa Gawrona. Następnie w podziękowaniu za zaangażowanie i osobisty wkład pracy w tworzenie dobrych warunków wykonywania działalności transportowej na wniosek ZG OZPTD, kapituła „Odznaki honorowej OZPTD” postanowiła wyróżnić złotą odznaką honorową OZPTD” Pana Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury oraz Pana Alvina Gajadhura Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Wyróżnionych odznaczył Przewodniczący Związku Pan Piotr Litwiński.
 
Konferencji towarzyszył turniej „Małopolski Mistrz Kierownicy CE” zorganizowany przez OSPTD Galicja oraz MORD Nowy Sącz, dla pracowników firm transportowych. Zwycięscy konkursu zostali wyróżnieni dyplomami oraz uhonorowani nagrodami przez sponsorów konkursu.

Zainteresowanie uczestników konferencji wzbudzały bardzo liczne wystawy i prezentacje firm obsługujących oraz zaopatrujących przedsiębiorców transportu drogowego. (DG)

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD