Konferencja „Pozycja polskich przewoźników w obliczu wymagań płacowych krajów UE” – Tęgoborze 04 września 2015 r.

09.09.2015
Konferencja „Pozycja polskich przewoźników w obliczu wymagań płacowych krajów UE” – Tęgoborze 04 września 2015 r.

W dniu 04 września 2015 roku w Tęgoborzy w hotelu „Litwiński” odbyła się zorganizowana przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych Galicja. Konferencja pod tytułem „Pozycja polskich przewoźników w  obliczu wymagań płacowych krajów UE”.

W konferencji udział wzięło kilkuset przedsiębiorców transportu drogowego oraz liczna reprezentacja przedsiębiorców w branży wsparcia i obsługi przedsiębiorstw transportowych.

Zaszczytnymi gośćmi konferencji byli przedstawiciele rządu i parlamentu: Minister Pracy i Polityki Społecznej Pan Władysław Kosiniak Kamysz oraz posłowie Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury Pan Andrzej Adamczyk, Poseł Tadeusz Jarmuziewicz i Poseł Andrzej Romanek. W obradach udział wzięli także przedstawiciele władz lokalnych: Wojewoda Małopolski Jerzy Miler oraz Starosta Nowosądecki Marek Pławiak i wójt gminy Łososina Dolna Stanisław Golonka.

Zebrani ze szczególnym zainteresowaniem wysłuchali informacji Ministra pracy i polityki społecznej w sprawie negocjacji dotyczących niemieckich przepisów dotyczących płacy minimalnej. Minister wskazał, że konieczny jest stały dialog z krajami starej UE w sprawie przepisów o płacy minimalnej. Władysław Kosiniak Kamysz jest przedstawicielem rządu, który reprezentuje nasz kraj w negocjacjach ze stroną niemiecką w sprawie MiLoG. Minister Kosiniak Kamysz wskazał że nie ma wątpliwości, że niemieckie przepisy są niezgodne z prawem unijnym. Minister wskazał na szczegóły negocjacji określając że trwają one jeszcze cały czas bez zbędnego nagłaśniania. Dla Polski sprawą pierwszorzędną jest nieprzestrzeganie podstawowych zasad i wartości unijnych jakimi są swobody gospodarcze. Oczywiście nie bez znaczenie są i budzą ostry protest przepisy dotyczące wysokości stawki minimalnej oraz wymagania strony niemieckiej do przesyłania coraz to bardziej szczegółowych informacji dotyczących prowadzenia firm przez polskie przedsiębiorstwa.

Pan poseł Tadeusz Jarmuziewicz były wiceminister transportu przypominał zebranym dobre doświadczenia wynikające z przyjmowanych wcześniej przez polski Parlament dwóch ustaw antykryzysowych dla transportu drogowego. W ocenie Posła Tadeusza Jarmuziewicza obecnie mamy do czynienia z następną falą kryzysu w dziedzinie transportu drogowego dlatego należy doprowadzić do opracowania kolejnej, trzeciej ustawy „antykryzysowej”.

Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Pan Łukasz Twardowski poinformował o zaangażowaniu prac nad przywróceniem na listę zawodów, prowadzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zawodu kierowca-mechanik. Przyjęcie rozwiązań prawnych w tym zakresie pozwoliłoby na rozpoczęcie szkolenia kierowców w szkołach zawodowych już od września przyszłego roku.

Dużym zainteresowaniem zebranych cieszyły się wykłady ekspertów na temat rozliczania wynagrodzenia kierowców zgodnie z wymogami MILOG oraz procedur badania dobrej reputacji firm transportowych.

Na podsumowanie konferencji liczne grono zasłużonych przewoźników zostało odznaczonych „Medalami za długoletnią służbę” oraz odznaczeniami „Zasłużony dla transportu RP”

Gospodarzem konferencji był Przewodniczący OZPTD zarazem Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Galicja” Pan Piotr Litwiński. Po zakończeniu części merytorycznej wystąpił Kabaret Młodych Panów, a rozmowy na wszystkie interesujące przewoźników tematy toczyły się do późnych godzin.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD