Konferencja "Transport 2022 – strategia i działania na rzecz odpowiedzialnego utrzymania kondycji branży przewozów drogowych"

21.09.2021

W dniu 10 września 2021 r. w Tęgoborzu - w hotelu „Litwiński” odbyła się doroczna konferencja przewoźników drogowych organizowana przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych „Galicja”. 

W tegorocznej konferencji pt. „Transport 2022 – strategia i działania na rzecz odpowiedzialnego utrzymania kondycji branży przewozów drogowych” udział wzięli honorowi goście: przedstawiciele Sejmu RP, władz centralnych, wojewódzkich i samorządowych oraz służb kontrolnych, a w szczególności Posłowie na Sejm RP Pan Mirosław Suchoń, Pan Arkadiusz Mularczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Pan Rafał Weber, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej Pani Magdalena Rzeczkowska; Główny Inspektor Transportu Drogowego – Pan Alvin Gajadhur oraz wiceminister transportu Ukrainy – Pan Mustafa Najem. Tematyka konferencji przyciągnęła liczącą ponad czterysta osób grupę przewoźników oraz sympatyków OZPTD i OSPD oraz dużą grupę firm oferujących nowoczesne rozwiązania technologiczne dla branży transportowej.

Przewodniczący OZPTD i OSPD, a zarazem gospodarz spotkania – Pan Piotr Litwiński – otworzył konferencję serdecznym powitaniem wszystkich gości i uczestników konferencji. 

W pierwszym panelu konferencji liczne grono ekspertów i zaproszonych gości dyskutowało nad „Pakietem Mobilności”. Szczególną uwagę zwrócono na destrukcyjne w skutki i niekorzystne z ekonomicznego punktu widzenia rozwiązania stanowiące integralną część unijnych założeń legislacyjnych w ramach Pakietu Mobilności oraz polskiej propozycji zawartej w projekcie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Przedstawiciel firmy INELO w swojej prezentacji wskazał na szczegółowe skutki finansowe dla firm z tytułu wzrostu wynagrodzeń kierowców oraz innych skutków kosztowych proponowanych rozwiązań. Głos w tej sesji zabrał także Pan Minister Rafał Weber uzasadniając przedstawione propozycje zmian ustawowych. Minister Weber wskazał zebranym, że dyskusja nad tym przedłożeniem ministerstwa dopiero się rozpoczyna i zaprosił w podsumowaniu swojej wypowiedzi na spotkanie celem wypracowania rozwiązań kompromisowych. 

W kolejnej części konferencji gość specjalny Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego Pan prof. dr hab. Marcin Ślęzak w swoim wykładzie poruszył zagadnienia z zakresu ekologii oraz jej wpływu na sektor transportu drogowego. Profesor Ślęzak przedstawił zaprezentowany w lipcu br. roku przez Komisję Europejska pakiet klimatyczny „Fit for 55”, który przygotowuje EU do realizacji nowej polityki klimatycznej. Wśród zmian założono, że od 2035 nowe samochody będą zeroemisyjne. Dla Polski może to być sporym wyzwaniem, bo w segmencie automotive pracuje obecnie ok. 300 tys. osób, natomiast w sektorze transportu około jednego miliona osób. W konkluzji należy stwierdzić, że jest dużo wątpliwości czy pakiet ten posłuży rozwojowi polskiego sektora transportu drogowego, czy tak jak „tsunami” - przyniesie dla naszej branży jedynie falę restrykcji administracyjno-prawnych i obciążeń finansowych.

Następnie Zastępca Dyrektora WORD Warszawa – Pan Tomasz Matuszewski przedstawił procedowaną w Sejmie zmianę ustawy o transporcie drogowym dotyczącą zmian w systemie szkolenia kierowców zawodowych. Zmiany nie są korzystne dla branży transportowej oraz podmiotów szkolących. Założony cel ustawy - zdyscyplinowanie przebiegu szkoleń i podniesienie ich jakości - jest nieadekwatny do obciążeń organizacyjnych, jakie będą musieli poczynić przedsiębiorcy w swoich firmach. 

Główny Inspektor Transportu Drogowego – Pan Minister Alvin Gajadhur – omówił strategię kontroli ITD oraz przedstawił najważniejsze cele Inspekcji na przyszły rok. Pan Minister również przybliżył uczestnikom konferencji rolę Inspektoratu w ramach nowego systemu poboru opłaty drogowej e-TOLL oraz rzucił światło dzienne na zakres przygotowań zespołu Pana Ministra do pełnego uruchomienia ww. systemu. 

Głos w dyskusji na temat strategii zabrali Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej - Pani Minister Magdalena Rzeczkowska oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Pan Minister Rafał Weber. Mówcy omawiali obecny poziom gotowości systemu e-TOLL do ostatecznego uruchomienia na początku października br. 

Największą uwagę uczestnicy konferencji skoncentrowali na celu zasadniczym spotkania, czyli wypracowaniem podstawowych założeń strategii odpowiedzialności na rzecz utrzymania kondycji polskiego transportu drogowego, który w obliczu wielu zmian legislacyjnych na szczeblu krajowym i unijnym, w przypadku dalszego niezrozumienia problemu przez rządzących, doprowadzi do masowych upadków firm. 

W celu podsumowania części merytorycznej dyskusji organizatorzy konferencji na czele z Przewodniczącym OZPTD – Panem Piotrem Litwińskim - przygotowali listę postulatów jakie zostały sformułowane w czasie obrad odbywającego się w przeddzień konferencji Walnego Zgromadzenia Delegatów OZPTD.

Cześć oficjalną konferencji zakończyła uroczystość odznaczenia najwyższymi odznaczeniami państwowymi Członków naszej organizacji. W imieniu Prezydenta RP oraz Ministra Infrastruktury odznaczenia państwowe wręczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Pan Minister Rafał Weber.

Konferencja, gromadząc tak dużą reprezentację firm transportowych, logistycznych oraz firm zaplecza transportowego była również idealnym miejscem na dzielenie się wiedzą i przekazywaniem dobrych praktyk zawodowych. Nawiązane kontakty w przyszłości posłużą do rozpoczęcia wieloletniej owocnej współpracy. 

Dziękując wszystkim za przybycie aktywny udział, a organizatorom za perfekcyjną realizację konferencji serdecznie zachęcamy do uczestnictwa za rok. Konferencja Transport 2023 odbędzie się w Tęgoborzu 09 września 2022 roku. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do bieżącego śledzenia wydarzeń organizowanych przez OZPTD.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD