Konferencja Transport 2023 - "Transport strategicznym czynnikiem bezpieczeństwa i rozwoju Europy"

04.10.2023

W dniu 8 września 2023 r. w Tęgoborzu - w hotelu „Litwiński” odbyła się doroczna konferencja przewoźników drogowych organizowana przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych „Galicja”.

Była to szczególna konferencja, ponieważ odbywała się łącznie z obchodami 25 lecia działalności OZPTD. W tym dniu odbywało się także nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów OZPTD dla uczczenia Jubileuszu Związku.

W tegorocznej konferencji „Transport strategicznym czynnikiem bezpieczeństwa i rozwoju Europy” oraz Jubileuszowej gali 25-lecia OZPTD udział wzięli najważniejsi dla transportu drogowego honorowi goście: przedstawiciele Sejmu RP, Władz centralnych, wojewódzkich, samorządowych oraz Służb kontrolnych. W szczególności obecni byli Wicemarszałek Sejmu RP Pan Ryszard Terlecki, Posłowie na Sejm RP: Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury, Pan Stanisław Żmijan, Pan Paweł Szramka, Główny Inspektor Transportu Drogowego – Pan Alvin Gajadhur oraz Wiceminister transportu Ukrainy – Pan Sergij Derkacz. Tematyka konferencji oraz święto OZPTD przyciągnęły liczącą ponad pięćset osób grupę polskich przewoźników oraz sympatyków OZPTD i OSPD Galicja, grupę przewoźników z Ukrainy oraz liczną grupę firm oferujących nowoczesne rozwiązania techniczne, technologiczne oraz organizacyjne dla przedsiębiorców branży transportowej.

Ten szczególny dzień w życiu naszych organizacji rozpoczął się Mszą św. w kościółku pod wyzwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny na Juście wybudowanym na terenie, gdzie w X wieku swoją pustelnię ulokował św. Just – kameduła. 

Następnie w hotelu „Litwiński” rozpoczęła się 25-jubileuszowa konferencja przewoźników drogowych. Konferencja rozpoczęła się rocznicowym akcentem Panowie Piotr Litwiński, Jacek Kacprzak oraz Marek Bogusz pomysłodawcy konferencji, którzy 25 lat temu podjęli postanowienie organizacji corocznych spotkań przewoźników, ponieważ o problemach branży trzeba rozmawiać otrzymali pamiątkowe statuetki oraz podziękowania. Następnie Przewodniczący OZPTD i OSPD Piotr Litwiński Gospodarz spotkania – oficjalnie otworzył konferencję serdecznym powitaniem wszystkich gości i uczestników konferencji. 

W pierwszej części konferencji głos zabrali: Pani Renata Rychter Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury, Prof. Marcin Ślęzak Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego oraz Główny Inspektor Transportu Drogowego – Pan Alvin Gajadhur. Prelegenci w swoich wystąpieniach wskazali na strategiczną rolę transportu drogowego w gospodarce europejskiej oraz jego znaczenie dla bezpieczeństwa gospodarczego i społecznego państw. W panelu dyskusyjnym prelegenci kontynuowali wątki tematyczne konferencji, natomiast zaproszeni eksperci Pan Paweł Lesiak prof. SGH, Pan Jacek Piechota Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz Gospodarz spotkania Przewodniczący OZPTD Pan Piotr Litwiński w oparciu o swoje doświadczenie przedstawiali swój pogląd oraz stanowisko reprezentowanych środowisk naukowych oraz biznesowych jaką w ich ocenie faktycznie spełnia rolę transport drogowy w gospodarczym rozwoju Europy oraz jej bezpieczeństwa.

W panelu nowoczesne technologie dla transportu drogowego głos zabrali Pan Wojciech Żołądek Prezes firmy TT Thermo King Polska, Pani Martyna Kisielewska Prezes firmy PETROMEX Polska, Pan Paweł Podgórski z firmy INFINITIS oraz Pan Piotr Brzostek z firmy ERHLE. Występujący przedstawiali najnowsze osiągnięcia i produkty firm dedykowane dla branży transportu drogowego. Konferencja, gromadząc tak dużą reprezentację firm transportowych, logistycznych oraz firm zaplecza transportowego była jak zawsze najlepszym miejscem na dzielenie się wiedzą i wymieniania się dobrymi praktykami z życia branży. Nawiązane kontakty w przyszłości posłużą do rozpoczęcia wieloletniej owocnej współpracy.

Wszystkie wystąpienia zarówno merytoryczne oraz biznesowe spotkały się z szerokim zainteresowaniem uczestników konferencji a występujący byli nagrodzeni brawami. 

W drugiej części dnia uczestnicy konferencji oraz licznie przybyli goście honorowi wzięli udział w  Gali Jubileuszu 25 lecia OZPTD. Uroczystość otworzył Przewodniczący Piotr Litwiński przedstawiając krótki zarys bogatej historii działania naszego Związku. Przewodniczący wymienił członków założycieli Związku, wcześniej Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Przewoźników Międzynarodowych który w 2001 roku zmienił nazwę na Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego. Przewodniczący Piotr Litwiński odczytał zebranym uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów OZPTD podjętą dla upamiętnienia jubileuszu 25 lecia OZPTD. (pełen tekst wystąpienia oraz uchwały NWZD OZPTD w załączaniu do informacji). 

Po okolicznościowym wystąpieniu Przewodniczącego głos zabrali honorowi goście Wicemarszałek Sejmu RP Pan Ryszard Terlecki oraz Minister Infrastruktury Pan Andrzej Adamczyk. 

Po tych oficjalnych wystąpieniach rozpoczęła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych, W imieniu Prezydenta RP odznaczenia państwowe wręczył Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP zastępca Szefa Kancelarii Minister Piotr Ćwik. Najwyższe wyróżnienia państwowe – Złote Krzyże Zasługi otrzymali: Marian Myćka, Czopek Andrzej, Kardas Wojciech, Krosta Lucjan, Mikrut Sylwester, Nowak Jan oraz Dyrek Stanisław , Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali Balcerek Włodzimierz, Balcewicz Radosław, Bochenek Tomasz, Bojdo Stanisław, Brusik Marian, Cynka Edward, Deresz Krzysztof, Goguła Aleksander, Grabska – Czyżycka Angelika, Holla Emil, Jasiński Euzebiusz, Kozik Stanisław, Kozłowski Sylwester, Mazur Zygmunt, Polowczyk Wojciech, Rams Robert, Rembilas Janusz, Wądołowski Stanisław, Wojtasik Andrzej, Jakubowski Marek, Jędrych Adam, Kuklinowski Piotr, Lipiński Adam, Góra Andrzej, Baran Tomasz, Babula Marian, Krupa Dariusz, Drwal Tadeusz, Jurczyk Grzegorz, Szybiak Adam, Staszczak Marian, Wnęk Jan, Początek Stanisław, Miara Wiesław, Piotr Chorzępa, Siemianowski Krzysztof, Brązowe Krzyże zasługi otrzymali: Potoniec Maciej, Znamirowski Andrzej, Wakuła Aneta, Chełminiak Grzegorz. Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: Andrzejewski Piotr, Barczak Henryk, Czopek Marek, Długopolski Roman, Dziedzicki Andrzej Czesław, Fila Robert Sławomir, Filipiuk Józef Aleksander, Gajda Józef Marek, Głowa Andrzej Wojciech, Głowacz Bernadeta, Głowacz Józef, Gomola Paweł Franciszek, Górny Tomasz, Halczuk Bogdan Jan, Kamiński Józef, Kasprzak Zbigniew, Knapczyk Janusz Tadeusz, Kubik Zbigniew Władysław, Łuczak Piotr, Małek Jacek, Mastalerz Marek, Miecznikowski Paweł, Miecznikowski Waldemar, Mróz Wacław, Muszyński Sławomir, Nowak Marek Stanisław, Wilkosz Adam Franciszek. Natomiast Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: Wajda Tomasz Piotr oraz Zajusz Adam Karol.

Wyróżnienia resortowe odznaki Zasłużony dla transportu RP wręczył Minister Infrastruktury Pan Andrzej Adamczyk. Odznaczenia z rąk Ministra Adamczyka otrzymali: Smoleń Stanisław, Prudzyński Piotr, Pawulski Jacek, Latkowski Marek, Sadłek Sebastian, Cisowski Leszek, Andrzejewska Maria, Krawczyk Krzysztof, Kasprzak Robert, Bartocha Piotr, Baran Michał, Bąbka Krzysztof, Chmielowiec Franciszek, Chmielowiec Tomasz, Hebda Józef, Kocoń Krzysztof, Mordarski Sławomir, Pajor Tomasz, Wokacz Marcin, Zelek Mariusz, Michalczewski Krzysztof, Kolasiński Marek, Bolak Łukasz, Jawor Krzysztof, Antos Bożena, Gołyźniak Marek, Matysiak Maciej, Nowiński Ryszard, Petrus Artur, Polewczak Artur, Suwała Jacek, Ks. Stanisław Berdzik, Jan Bugajczyk, Jakub Dolaniecki, Krzysztof Guzowski, Wojciech Karpiel, Radosław Kupis, Jerzy Klimkowski, Ryszard Bednarski, Szczepan Żmuda. 

Następnie Przewodniczący Związku Piotr Litwiński w dowód uznania zasług dla OZPTD i całej branży transportu drogowego wręczył Koledze Włodzimierzowi Balcerkowi nominację na „Honorowego członka OZPTD”, jest to drugi w historii Związku nadany tytuł Członka Honorowego Naszej organizacji. 

W dowód uznania zasług dla branży oraz Związku decyzją Zarządu Głównego uhonorowani Złotymi odznakami honorowymi OZPTD zostali: SUCHOŃ Mirosław, ŻMIJAN Stanisław, MISIAK Jolanta, RYCHTER Renata, TOMALA Tomasz, LEWCZAK Krzysztof, WASIAK Mariusz, KUCHARCZYK Paweł, ŚLĘZAK Marcin, WOJTAL BIAŁASZWEWSKA Małgorzata, BREWKA Krzysztof,     BRYNIAK Marta, LITWIŃSKI Piotr, CZOPEK Andrzej, KASPRZAK Robert, CHEŁMINIAK Grzegorz, BARCZAK Henryk, PRUDZYŃSKI Piotr, KALETKA Leszek, KSYCKI Dariusz, TWARDOWSKI Stanisław, CZOPEK Marek, KARDAS Wojciech, KOT Dariusz,     STANKIEWICZ Jerzy, BOGDANOWICZ Andrzej oraz Srebrnymi odznakami honorowymi OZPTD: BOBER Edward, ŁADA Jacek, STRATYŃSKI Piotr, WENCLEWICZ Zbigniew, MICHALSKI Marian, NOWAK Tadeusz, MAJDZIK Ryszard, MULARCZY Jacek oraz KUBSKI Robert. 

Następnie głos zabierali zaproszeni goście honorowi oraz przedstawiciele firm i organizacji współpracujących z OZPTD. Występujący gratulowali jubileuszu oraz wyrażali uznanie dla działalności OZPTD. 

Cześć oficjalną Gali uświetniła swoim występem Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej. 

Dziękując wszystkim za przybycie aktywny udział, a organizatorom za perfekcyjną realizację konferencji serdecznie zachęcamy do uczestnictwa za rok. Konferencja Transport 2024 odbędzie się w Tęgoborzu 06 września 2024 roku. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do śledzenia na bieżąco wydarzeń organizowanych przez OZPTD.

Nazwa Rozmiar
Wystąpienie - 25 lecie OZPTD 607 Kb Zobacz
Uchwała nr 2 NWZD OZPTD z dnia 07.09.2023 425 Kb Zobacz
OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD