Kongres MSP 2016

17.06.2016

Dnia 14 czerwca 2016 r odbył się Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Kongres zorganizował Związek Przedsiębiorców i Pracodawców i odbywał się pod honorowym patronatem Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy. W kongresie wziął udział Przewodniczący OZPTD Pan Piotr Litwiński reprezentując przedsiębiorców transportu drogowego.

Mali i średni przedsiębiorcy stanowią 99,8 % ogółu wszystkich przedsiębiorców w Polsce i wytwarzają ponad 60% PKB. Kongres poświęcony był barierom jakie w swojej działalności spotykają przedsiębiorcy, na których przepisy prawa nakładają 6178 różnego rodzaju obowiązków związanych z prowadzeniem działalności. Przewodniczący OZPTD w swoim wystąpieniu wskazał na obciążenia prawne i organizacyjne jakie warunkują działalność polskich przedsiębiorców - 19 instytucji kontrolujących, 18 rodzajów podatków, 69% koszty pracy, niestabilność prawa, nadmiar obowiązków biurokratycznych, długie terminy wszystkich procedur administracyjnych. Ponadto wskazał na nieskuteczność działań państwa w walce z „szarą strefą” oraz opieszałością w działaniach administracyjnych wobec podmiotów faktycznie łamiących prawo. Jako jeden z kluczowych problemów branży transportowej Przewodniczący wskazał na sprawę rozliczeń i płatności podatku VAT. Regulowana prawem solidarna odpowiedzialność za płatność podatku VAT stawia w bardzo niekorzystnej sytuacji uczciwych przedsiębiorców transportowych. Przedsiębiorca nie powinien być przysłowiowym „policjantem Urzędu Skarbowego”. Ten głos wpisuje się jeden z głównych postulatów OZPTD, żeby podatek VAT był wnoszony dopiero od faktur zapłaconych.

Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw wskazał na potrzebę większego zaangażowania się Państwa w realizację postulatów przedsiębiorców.

Szczegółowy raport MSP na stronie www.zpp.net.pl

 

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD