Kryzys w rozmowach Polsko Rosyjskich

29.01.2016

W dniu wczorajszym nie odbyła się kolejna runda rozmów dwustronnych w ramach komisji mieszanej polsko-rosyjskiej do spraw przewozów drogowych. 

Tym samym 31 stycznia br. tracą ważność zezwolenia z kontyngenty 2015 r.
Kryzys w rozmowach wynika z faktu braku akceptacji przez stronę polską jednostronnie podjętych przez Rosjan ustaleń dotyczących zasad wykonywania przewozów do Federacji Rosyjskiej. Brak porozumienia w tej sprawie skutkuje nie ustaleniem kontyngentu zezwoleń na 2016 r. 

Uprzejmie proszę wszystkich przewoźników o zakończenie przewozów i opuszczenie przez pojazdy terenu FR do dnia 31 stycznia 2016 r. Po tej dacie trudno ocenić jakie będzie zachowanie rosyjskich organów kontrolnych w stosunków do polskich przewoźników.

inf. Dyrektor Generalny OZPTD

 

Pismo do min. Asauł

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD