Małopolska rozpoczęła cykl zgromadzeń wyborczych w regionach OZPTD

24.08.2020

Dnia 21sierpnia br. w Tęgoborzu odbyło się Walne Zgromadzenie Regionu Małopolskiego OZPTD. Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Regionu Małopolskiego OZPTD Kolega Krzysztof Tyrybon, który przywitał uczestników i  zaproszonych gości. W tym szczególnym okresie z zachowaniem reżimów sanitarnych zgromadzenie poprowadził Sekretarz Związku Tomasz Ziaja. Szczegółową informacje o działaniach i realizowanych pracach OZPTD przedstawił Przewodniczący Związku Piotr Litwiński. Zgromadzeni w dyskusji podnosili bieżące problemy w szczególności ograniczenia i skutki wynikające w Pakietu Mobilności który wszedł w życie 20 sierpnia.  Walne Zgromadzenie Regionu dokonało wyboru nowych władz w regionie. Przewodniczącym Regionu Małopolskiego OZPTD wybrany został Kolega Andrzej Czopek w skład Zarządu Regionu weszli także dotychczasowy Przewodniczący Kolega Krzysztof Tyrybon oraz Kolega Marian Master. 

Zgromadzenie udzieliło rekomendacji członkom regionu: Piotrowi Litwińskiemu, Tomaszowi Ziaji oraz Grzegorzowi Mrozowskiemu w wyborach do władz centralnych Związku.  

Nowemu Zarządowi gratulujemy wyboru oraz życzymy sukcesów w pracy związkowej oraz dużo sił i determinacji w staraniach o nasze sprawy. Jako najważniej w działaniach rozpoczynającej się kadencji zgromadzeni uznali: wprowadzenie ograniczenia wwozu paliwa zza wschodniej granicy do 200 litrów, uruchomienie elektronicznego systemu ewidencji i kontroli zezwoleń zagranicznych, ograniczanie szarej strefy i nieuczciwej konkurencji w transporcie oraz tworzenie mechanizmów ochronnych przed skutkami Pakietu Mobilności.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD