Możliwe utrudnienia i ograniczenia w ruchu pojazdów na terytorium Republiki Słowenii

12.10.2018

Ambasada RP w Lublanie informuje, że w okresie jesienno-zimowym (tj. od II połowy października do początku marca) na terytorium Republiki Słowenii występuje nasilenie zjawisk pogodowych, charakteryzujących się bardzo silnymi podmuchami wiatru tzw. burja, gdzie prędkość podmuchów dochodzi nawet do 240 km/h. W związku z powyższym w centralnej i zachodniej części kraju wprowadzane są okresowe, częściowe lub całkowite ograniczenia w ruchu drogowym (główne utrudnienia dla podróżnych powodują ograniczenia bądź zamknięcia korytarzy transportowych wzdłuż sieci dróg A1 i H4). W zależności od charakterystyki zjawisk pogodowych ograniczenia dot. wybranej sieci dróg oraz określonych grup pojazdów (w skrajnych przypadkach, ruch może zostać wstrzymany dla wszystkich pojazdów i użytkowników dróg, nawet na kilka dni, często bez wyznaczenia objazdów).

W związku z powyższym Ambasada RP w Lublanie prosi wszystkich podróżujących przez Słowenię o bieżące monitorowanie sytuacji na słoweńskich drogach pod kątem ew. ograniczeń ruchu i bezwzględne stosowanie się do zakazów i ograniczeń w tym zakresie.

Bieżące informacje o warunkach drogowych dostępne są na stronach internetowych: www.dars.si, www.promet.si, pod nr telefonu 080 80 15 (infolinia) oraz w lokalnych stacjach radiowych.

Konsul RP w Lublanie

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD