Niemcy - nocleg w kabinie ciężarówki zabroniony.

10.04.2017

Kierowcy wykonujący przewozy międzynarodowe nie będą mogli spać w kabinie pojazdu na terenie Niemiec. Dnia 31 marca br. niemiecki parlament poinformował o zakazie spędzania 45-godzinnego odpoczynku w kabinie ciężarówki.

"Spędzanie regularnych tygodniowych odpoczynków w kabinie pojazdu ciężarowego jest w Niemczech zakazane" czytamy w oficjalnym komunikacie zamieszczonym na stronie Socjaldemokratycznej Partii Niemiec.

Niemieckie władze zapewniają, że przy autostradach będą prowadzone efektywne kontrole, w które zaangażowana zostanie nie tylko policja i Federalny Urząd Transportu Towarowego (BAG), ale także Urząd Celny i Urzędy pracy.

Regularny tygodniowy okresu odpoczynku zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 561/2006, nie powinien być wykorzystywany w kabinie pojazdu jednak dotychczas przepisy niemieckie nie sankcjonowały tak drastycznie licznych przypadków łamania tej normy. Obecnie planowane sankcje to:

  • grzywna w wysokości do 60 euro za godzinę spędzoną w ciężarówce nakładana na kierowcę, oraz równoległe
  • kara pieniężna w wysokości 180 euro za godzinę nakładana na przedsiębiorcę.

Niemcy zmianę w przepisach tłumaczą, katastrofalnymi warunkami, jakie panują na parkingach przy autostradach.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD