Nowe przepisy w sprawie tachografu

12.04.2017

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z art.22 ust. 5 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str.1) w przypadku usunięcia lub naruszenia plomby tachografu do celów naprawy lub modyfikacji pojazdu, w pojeździe przechowuje się pisemne oświadczenie określające datę i godzinę naruszenie plomby oraz zawierające uzasadnienie jej usunięcia. Wykonując zobowiązanie określone w ww. rozporządzeniu Komisja opracowała standardowy formularz takiego dokumentu.

W dni 24 marca 2017 r. zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/548 z dnia 23 marca 2017 r. ustanawiające standardowy formularz pisemnego oświadczenia w sprawie usunięcia lub naruszenie plomby tachografu (Dz. U. UE. L. 79 z 24.3.2017, str. 1), które wchodzi w życie 13 kwietnia 2017 r.

Rozporządzenie 2017-548 w sprawie tachografu

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD