Noworoczne spotkanie przewoźników regionu podkarpackiego.

11.01.2018

Dnia 08.01.2018 na zaproszenie Zarządu Głównego OZPTD oraz Przewodniczącego Regionu Podkarpacie Pana Mariana Myćki w Hotelu Nowy Dwór w Zaczerniu odbyło się spotkanie Noworoczne przewoźników regionu podkarpackiego. Przewodniczący regionu rozpoczynając spotkanie przywitał przybyłych gości w osobach Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Pana Jerzego Mikę, Przewodniczącego OZPTD Pana Piotra Litwińskiego, Sekretarza Zarządu Głównego Pana Tomasza Ziaję, Skarbnika Związku Pana Adama Łobazę, Przedstawiciela ZUS Pana Piotra Przypióra oraz przedstawicieli firmy IVECO.

Przewodniczący Marian Myćka podsumował działalność regionu w 2017 roku określając ten rok jako bardzo pracowity i rok dobrej aktywności członków Związku, podziękował także Władzom Związku za bardzo aktywne i konsekwentne działania na szczeblu centralnym w sprawie rozwiązania problemów z przewozem drewna dłużycowego. Przewodniczący Zarządu Pan Piotr Litwiński wraz z Przewodniczącym regionu Marianem Myćką wręczyli dyplomy podziękowania członkom regionu za udział w akcji ufundowania sztandaru dla Związku. Następnie przedstawiciel ZUS omówił najnowsze przepisy dotyczące zasad przechodzenia na emeryturę oraz zasad uzyskiwania rent. Podkarpacki WITD przedstawił podsumowanie działalności Inspekcji na podkarpaciu i wskazał na najczęściej występujące problemy na styku przedsiębiorca-inspektor. Wojewódzki inspektor przedstawił także plany działania inspekcji na 2018 r wskazując na intensyfikację działań kontrolnych w stosunku do przewoźników zagranicznych. Sekretarz OZPTD Tomasz Ziaja omówił sprawę uzyskiwania wiz na wjazd do Ukrainy w kontekście zakończonego przez kierowcę okresu bezwizowego przebywania na terytorium tego kraju. Temat jest bardzo trudny do rozwiązania dlatego zostanie przekazany za pośrednictwem Ministerstwa do Ambasady Ukrainy w Warszawie. Skarbnik Związku Pan Adam Łobaza omówił sprawy bieżących finansów Związku i wskazał na przypadki nieopłaconych jeszcze składek za ubiegły rok. Przedstawiciele firmy IVECO, partnera strategicznego Związku, przedstawili najnowsze rozwiązania techniczne stosowane w samochodach IVECO, które pozwalają lokować te pojazdy w czołówce samochodów ciężarowych do transportu drogowego. W podsumowaniu spotkania i prowadzonych dyskusji Przewodniczący Pan Piotr Litwiński omówił najważniejsze sprawy jakie przeprowadził Zarząd OZPTD w 2017 roku oraz wskazał na wyzwania jakie czekają Nas w 2018 roku. Na zakończenie spotkania Przewodniczący regionu Marian Myćka podziękował wszystkim za przybycie na spotkanie dobrą roboczą dyskusję i zaprosił do dalszych rozmów przy wspólnej kolacji.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD