Ograniczenia ruch w przejściu granicznym Kukuryki - Kołowicze

21.02.2023

Ministerstwo Infrastruktury informuje, że w związku z wprowadzonymi przez białoruskie władze ograniczeniami wobec polskich przewoźników, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński podjął decyzję o ograniczeniu towarowego ruchu granicznego w drogowym przejściu granicznym Kukuryki - Kozłowicze. Ograniczenia nie dotyczą ruchu osobowego na przejściu granicznym w Terespolu.

Ograniczenia w zakresie odprawy pojazdów ciężarowych, nie będą dotyczyły pojazdów zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej. Pojazdy zarejestrowane na terenie innych państw/obszarów niż wskazane powyżej nie będą odprawiane na przejściu granicznym w Kukurykach.

Zawieszenie ruchu obowiązywać będzie od 21 lutego 2023 r. od godz. 19:00, do odwołania.

Decyzja podjęta została ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie przejść granicznych.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD