Podsumowanie konferencji: "POLSKI TRANSPORT DROGOWY W ZMIENIAJĄCEJ SIĘ UNII EUROPEJSKIEJ"

02.12.2019
Podsumowanie konferencji:

Dnia 23 listopada 2019 r. w Ośrodku rekreacyjno-szkoleniowym Villa Natura w Dolsku na konferencji „Polski transport drogowy w zmieniającej się Unii Europejskiej” spotkali się członkowie regionu wielkopolskiego Związku oraz sympatycy OZPTD. Zebrani debatowali jak należy przygotować się do zmieniających się warunków prawnych oraz ekonomicznych jakie zaistnieją po uchwaleniu i wejściu w życie przepisów UE zawartych w Pakiecie Mobilności I. 

Zebrani wysoko ocenili działania Zarządu Głównego w zakresie kształtowania warunków prowadzenia działalności transportowej. Jako najważniejsze uznano: 

 • otwarcie całej sieci drogowej dla pojazdów o nacisku 11,5 t. w  efekcie ogłoszenia wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 21 marca 2019 r.; 
 • zwiększenie przez ITD kontroli przewoźników obcych państw na terytorium RP (obecnie prawie 50% kontroli);
 • intensyfikację prowadzenia przez ITD kontroli załadowców;
 • działania w celu ograniczenia wwozu paliwa ze wschodu do 200 l. 
 • aktywne działanie w Zespole ds. międzynarodowych przy GITD oraz współpracę ze służbami kontrolnymi państw członkowskich UE;
 • aktywny udział w Komisji ds. zezwoleń oraz Komisjach mieszanych ds. transportu.

Jako kluczowe problemy utrudniające prowadzenie działalności transportowej uznano: 

 • deprecjację pozycji przewoźnika spowodowaną nadmiarem środków transportowych na rynku;
 • nieuczciwą konkurencję polsko – polską wyniszczająca polski transport;
 • bariery administracyjne w zatrudnieniu kierowców i zagrożenia wynikające z  zatrudnienia obcokrajowców,
 • trudności w pozyskiwaniu nowych rynków oraz odzyskiwaniu rynku wschodniego;
 • małą ilość osób szkolonych w zawodzie kierowca w systemie szkół branżowych oraz kursach kwalifikacji zawodowych.

Na zakończenie konferencji w uznaniu zasług dla Związku i aktywną działalność społeczną, Kolega Ireneusz Kowalczyk został odznaczony Złotą Odznaka Honorową OZPTD.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD