Polska 3 października br. złożyła skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie dyrektywy o delegowaniu pracowników.

06.10.2018

"Zwracamy uwagę na protekcjonistyczny charakter dyrektywy", powiedział w czwartek wiceszef MSZ Konrad Szymański. Polska złożyła skargę w sprawie dyrektywy o delegowaniu pracowników. W skardze strona polska zwraca uwagę na protekcjonistyczny charakter przepisów znowelizowanej dyrektywy, który utrudnia realizację traktatowej zasady wolności przepływu siły roboczej i usług. Ministrowie państw UE odpowiedzialni za sprawy społeczne zatwierdzili dyrektywę o pracownikach delegowanych 21 czerwca br. Przeciwko jej ostatecznemu przyjęciu zagłosowały Polska i Węgry. Od głosu wstrzymały się Łotwa, Litwa, Chorwacja i Wielka Brytania.

Nowa dyrektywa jest niekorzystna z punktu widzenia interesów polskich i węgierskich firm. Ogranicza ona okres delegowania pracowników do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o sześć miesięcy na podstawie "uzasadnionej notyfikacji", przedstawionej przez przedsiębiorcę władzom państwa przyjmującego. Rząd Węgier kilka dni wcześniej także zaskarżył do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej znowelizowaną dyrektywę o pracownikach delegowanych. Minister Szymański zapytany - Czy Polska będzie współpracować z Węgrami w kwestii dyrektywy powiedział: "Współpracujemy w tej sprawie z szerokim gronem państw, czego przejawem jest skuteczne stworzenie szerokiej koalicji w sprawie specjalnych reguł gry dla transportu międzynarodowego".

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD