Polsko – Kazachstańskie rozmowy w Gdańsku

16.06.2016

W dniach 14 i 15 czerwca br. odbyły się w Gdańsku rozmowy w sprawie transportu drogowego w ramach Polsko Kazachstańskiej komisji mieszanej. Rozmowy były trudne ponieważ w zasadniczej części dotyczyły ustalenia kontyngentu zezwoleń na przewozy pomiędzy naszymi państwami oraz na przewozy do/z krajów trzecich. Kazachowie „wzorem Rosjan” chcą znacząco ograniczyć przewozy wykonywane z krajów trzecich do Kazachstanu realizowane przez przewoźników polskich. Lata dobrej i konstruktywnej współpracy pomiędzy naszymi państwami w dziedzinie transportu drogowego prawdopodobnie przechodzą do historii. Kazachowie jednostronną decyzją obniżyli kontyngent zezwoleń dla przewoźników polskich z 3,3 tysiąca do 2  tysięcy zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich.

Z uwagi na rozbieżne stanowiska stron w negocjacjach nie udało się osiągnąć porozumienia. Rozmowy będą kontynuowane we wrześniu br.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD