Polsko – rosyjskie rozmowy o międzynarodowych przewozach drogowych

20.09.2019
Polsko – rosyjskie rozmowy o międzynarodowych przewozach drogowych

W dniach 17-18 września br. odbyło się w Moskwie posiedzenie polsko – rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego reprezentował w rozmowach Andrzej Bogdanowicz Dyrektor Generalny Związku. 

W czasie posiedzenia omówiono aktualną sytuację w zakresie obrotów handlowych pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską oraz kształtujące się w tym aspekcie warunki wykonywania przewozów drogowych między naszymi państwami. Strona polska wykazywała w negocjacjach trudną sytuację w realizacji przewozów i stale zmniejszający się udział przewoźników polskich na rynku rosyjskim. Ograniczenia w rodzajach przewożonych towarów oraz uciążliwe procedury kontrolne przy wjeździe na terytorium Federacji Rosyjskiej są od wielu lat barierą w rozwoju przewozów do Rosji. 

W czasie rozmów uzgodniono, że w terminie do 30 września br. drogą elektroniczną strony wymienią się wykazami problemami jakie pojawiały się u przewoźników drogowych. Strona rosyjska zadeklarowała, że wyjaśni zaistniałe problemy w ciągu miesiąca od otrzymania niniejszej informacji. Obie delegacje potwierdziły, że będą dążyły do znoszenia barier podczas wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych i ewentualnych bezprawnych działań ze strony przedstawicieli rosyjskich organów kontrolnych.

W czasie rozmów delegacja rosyjska potwierdziła zainteresowanie przewoźników rosyjskich zwiększeniem kontyngentu polskich zezwoleń dwustronnych/tranzytowych natomiast delegacja polska wskazała, że obowiązujący kontyngent jest obecnie wystarczający dla strony polskiej i jedynie większa powinna być ilość zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich

W wyniku trudnej, długiej, ale konstruktywnej dyskusji delegacje uzgodniły wstępny kontyngent zezwoleń na przewóz towarów na 2020 rok w następującej liczbie: 

  • dla strony polskiej – 210 000 zezwoleń, w tym 146 000 zezwoleń na przewozy dwustronne/tranzytowe oraz 64 000 zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich, z ograniczeniem na przewozy z /do Włoch;
  • dla strony rosyjskiej – 210 000 zezwoleń, w tym 200.000 zezwoleń na przewozy dwustronne/tranzytowe oraz 10.000 zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich, z ograniczeniem na przewozy z / do Włoch;

Delegacja rosyjska wskazała, że w celu zapewnienia pracy rosyjskich przewoźników do końca br. niezbędne są dodatkowe zezwolenia w liczbie 30 tys. sztuk na przewozy dwustronne/tranzytowe. Jednak delegacja Polska poinformowała, że polscy przewoźnicy obecnie nie zgłaszają zapotrzebowania na dodatkowe zezwolenia rosyjskie, w związku z tym przydzielenie zezwoleń dodatkowych dla przewoźników rosyjskich obecnie nie jest możliwe. W tej sprawie uzgodniono przeprowadzenie w pierwszej dekadzie listopada br. rozmów w sprawie możliwości dodatkowej wymiany zezwoleń na 2019 rok.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD