Porozumienie w rozmowach Polsko Rosyjskich

03.04.2016
Porozumienie w rozmowach Polsko Rosyjskich

W dniach od 31 marca do 01 kwietnia 2016 r. odbyło się w Gdańsku kolejne posiedzenie polsko-rosyjskiej komisji mieszanej do spraw międzynarodowego transportu drogowego. Było to już 6 posiedzenie komisji w celu ustalenia zasad wykonywania przewozów pomiędzy naszymi państwami oraz ustalenia kontyngentu zezwoleń na 2016 rok. Osiągnięte porozumienie w sprawie wielkości kontyngentów zezwoleń jest trudnym kompromisem, który daje jednak możliwość wykonywania przewozów do Federacji Rosyjskiej po 15 kwietnia br.

Po bardzo trudnych i zawierających wiele zwrotów oraz skrajnych sytuacji w rozmowach, ustalono kontyngent na 2016 rok w ilości po 170 tys. zezwoleń dla każdej ze stron. Dla polskich przewoźników będzie to 140 tys. zezwoleń ogólnych na przewozy dwustronne i tranzytowe oraz 30 tys. zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich. Dla przewoźników rosyjskich będzie to 160 tys. zezwoleń ogólnych i 10 tys. zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich.

Ponadto niewykorzystane zezwolenia, które przewoźnicy uzyskali na podstawie porozumienia zawartego 19 lutego 2016 roku zachowują ważność do końca 2016 roku. Tym samym polscy przewoźnicy dysponują w tym roku 150 tys. zezwoleń ogólnych oraz 40 tys. zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich.

Wymiana zezwoleń nastąpi po oficjalnym ogłoszeniu nowych zmienionych przepisów rosyjskich w sprawie przewozu ładunków krajów trzecich. Obie strony potwierdziły także prowadzenie i potrzebę pilnego zakończenia prac nad zmianą umowy z 1996 roku o międzynarodowych przewozach drogowych.

„Strona rosyjska zobowiązała się do zmiany rozporządzeń, które eliminowały polskich przewoźników z rynku rosyjskiego. Jesteśmy usatysfakcjonowani, że warunki prowadzenia działalności transportowej przez polskie firmy na terenie Rosji nie pogorszą się” - powiedział wiceminister Jerzy Szmit.

Na mocy podpisanego porozumienia powołana zostanie w najbliższym czasie polsko -rosyjska grupa interwencyjna, której zadaniem będzie rozwiązywanie problemów przewoźników w wykonywaniu transportu drogowego zgodnie z nowo ustalonymi zasadami. W skład grupy wejdą przedstawiciele administracji rządowej oraz przewoźników drogowych obu państw.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD